Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Een vakbond, wat is dat?

01/03/2020 | FR / NL

In de werkwereld heeft een werknemer op zijn eentje weinig kans om zijn stem te laten horen. De vakbond vertegenwoordigt echter de stem van duizenden. Zo klinken je vragen en je eisen veel luider en krachtiger.

Er zijn meer dan 425.000 leden die hun vertrouwen stellen in de BBTK om met de regering en de werkgevers te onderhandelen over goede arbeidsvoorwaarden voor iedereen. De BBTK is de bond van de bedienden, technici, en kaderleden. We zijn één van de grootste centrales van het ABVV en vertegenwoordigen de werknemers (zowel bedienden als arbeiders) van de handel, financiën, diensten de social profit en de industrie.  

Hoe talrijker we zijn, hoe beter we je arbeidsvoorwaarden, loon en werkzekerheid kunnen verdedigen. Daarbij geven we altijd voorrang aan solidariteit tussen iedereen.

De BBTK is een organisatie die streeft naar een rechtvaardigere en meer solidaire samenleving. Onze prioriteiten zijn het waarborgen van een serene toekomst voor de jongeren en ouderen, jobs voor iedereen, de sociale verworvenheden beschermen en zorgen voor goede arbeids- en loonvoorwaarden.

De BBTK aan je zijde voor een goede bescherming!

Binnen je bedrijf kan je rekenen op je vakbondsvertegenwoordigers. De vakbondsploeg van de BBTK zit geregeld rond de tafel met je werkgever en waakt erover dat de rechten van alle werknemers goed nageleefd worden. Het team geeft je graag antwoord op al je vragen over je arbeidsovereenkomst, je loon, het arbeidsreglement, de arbeidsorganisatie, je jaarlijkse vakantie, ... en staat je in geval van problemen bij.

Maar vaak komen de situaties van binnen je bedrijfsmuren eigenlijk in een volledige sector, een ganse regio, het hele land voor. Niet in alle bedrijven zijn bovendien vakbondsafvaardigingen aanwezig.

De BBTK (en het ABVV) vertegenwoordigt ook in die gevallen de stem van de werknemers en onderhandelt dan collectieve arbeidsovereen­komsten op interprofessioneel niveau, voor alle bedrijven en instellingen van de privésector en op sectoraal niveau bv. de banken, de supermarkten, de ziekenhuizen, …  

De op interprofessioneel of sectoraal vlak afgesloten cao’s zijn van toepassing op alle betrokken bedrijven en instellingen. Ook waar de vakbond weinig of niet aanwezig is. Dat wil zeggen dat iedereen recht heeft op die onderhandelde verbeteringen. Ook dat is solidariteit!

Vragen? Onze afdelingen zijn er voor je.  

Lid worden  

Het syndicaal jargon