Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Reiskosten

08/01/2024 | FR / NL
Woon-werkverkeer
Gebruik van je eigen wagen in het kader van het werk

De genoemde bedragen zijn minimumbedragen. De cao’s kunnen voorzien in hogere terugbetalingen dan de wettelijke bepalingen ter zake. Voor meer info kan je terecht bij je BBTK-afgevaardigde of je gewestelijke afdeling.

Er zijn twee verschillende situaties:

  • de kosten die te maken hebben met het woon-werktraject.
  • de kosten die voortvloeien uit het gebruik van de privéwagen voor professionele doeleinden (andere dan woon-werkverplaatsingen).

Die kosten kunnen je gedeeltelijk door je werkgever worden terugbetaald. Dat hangt onder meer af van je vervoermiddel en van de afstand tussen je woon- en je werkplaats.

Kom je met het openbaar vervoer naar het werk, dan is je werkgever verplicht bij te dragen in je vervoersonkosten voor het woon-werkverkeer, en dit ongeacht het bedrag van je loon. Er bestaan minimumbedragen die voor alle sectoren gelden.

Ongeacht de afstand die je aflegt (vanaf de 1ste km), moet je werkgever tussenkomen in de prijs van je treinabonnement (doorgaans “treinkaart” genoemd). Het bedrag van de bijdrage van je werkgever wordt vastgelegd naargelang van de afstand. Gemiddeld komt dit overeen met +/- 71,9% van de prijs van de treinkaart, de rest dien je zelf bij te leggen. De NMBS publiceert de bijdragen op haar website.

Zodra je vanaf je vertrekhalte meer dan 5 km aflegt, zal je werkgever tussenkomen in de prijs van je abonnement. Het bedrag van de werkgeversbijdrage hangt af van de manier waarop de vervoersprijs berekend wordt.

De tussenkomst van je werkgever bedraagt evenveel als de tussenkomst voor een treinabonnement (“treinkaart”) voor dezelfde afstand, beperkt tot 75% van wat je voor dat vervoer betaalt. Als de tussenkomst voor de treinkaart minder bedraagt dan 75% van wat jij betaalt, is de bijdrage van je werkgever beperkt tot het vaste bedrag voor de treinkaart van eenzelfde afstand.

De tussenkomst van je werkgever bedraagt 71,8% van wat jij voor je vervoer betaalt, met evenwel een maximumbedrag dat overeenstemt met het bedrag van de werkgeverstussenkomst in de prijs van een treinkaart voor een afstand van 7 km, oftewel € 34 per maand (bedrag op 01/07/2019).

Je werkgever is niet verplicht tussen te komen in je privé-vervoerskosten. Talrijke cao’s voorzien evenwel een tegemoetkoming, doorgaans op basis van deze voor het openbaar vervoer. Voor meer info kan je terecht bij je BBTK-afgevaardigde of je gewestelijke afdeling.

Vroeger was een fietsvergoeding iets dat op bedrijfsniveau of sectoraal niveau werd onderhandeld. Niet iedereen had er dus recht op. In 2023 zijn de vakbonden en werkgeversorganisaties in de Nationale Arbeidsraad (NAR) het eens geworden over een cao die wel voor iedereen geldt. Wie naar het werk fietst en nog geen recht had op een fietsvergoeding, krijgt vanaf 1 mei 2023 een vergoeding van € 0,27 per kilometer en dat voor een maximale afstand van 40 kilometer per dag. 

Opgelet: als je werkt in een bedrijf dat vóór 1 mei 2023 al afspraken had rond de fietsvergoeding verandert er niets. Je werkgever is dus niet verplicht het bedrag op te trekken. 

Sinds 01/01/2018 komt elk rijwiel, gemotoriseerd rijwiel met elektrische aandrijving of speedelec met elektrische aandrijving in aanmerking. De sociale-zekerheidsbijdragen zijn evenmin verschuldigd op het voordeel van een ter beschikking gestelde fiets of speedelec. Het betreft het volledige voordeel, dus eveneens het privégebruik van de fiets of speedelec en van de accessoires. De enige voorwaarde is dat het rijwiel daadwerkelijk wordt gebruikt voor woon-werkverplaatsingen.

Wanneer je je privéwagen gebruikt voor professionele verplaatsingen, moet je werkgever je de kosten terugbetalen die je hiervoor hebt gemaakt. Je werkgever mag je in principe enkel de kosten terugbetalen die werkelijk zijn gemaakt en waarvan je het bewijs van de aard en de grootte van het bedrag kan leveren. De fiscale en sociale administraties laten evenwel toe dat de werkgever de door jou gemaakte kosten terugbetaalt op basis van forfaitair vastgestelde vergoedingen.

Dergelijke forfaitaire kostenvergoedingen zijn belastingvrij en niet onderworpen aan sociale-zekerheidsbijdragen wanneer de forfaitaire kilometervergoeding niet meer bedraagt dan deze voorzien in de officiële schaal die door de Staat wordt toegepast ten aanzien van haar ambtenaren wanneer zij een privéwagen voor beroepsdoeleinden gebruiken.

De kilometervergoeding bedraagt 0,4269  voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024. 

Het bedrag van deze vergoeding wordt sinds 1 oktober 2022 elk kwartaal herzien.

Opgelet: voor bepaalde sectoren of bedrijven geldt er een jaarlijkse aanpassingen van de kilometervergoeding. Op jaarbasis is deze € 0,4280 voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.