Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Delhaize: je winkel is gefranchiseerd en je werkgever verandert het arbeidsreglement: je hebt rechten!

22/03/2024 | FR / NL

In verschillende winkels die onlangs door Delhaize werden gefranchiseerd, wil de nieuwe werkgever het arbeidsreglement veranderen.

Hoewel het altijd mogelijk is om het arbeidsreglement te wijzigen, moet dit gebeuren in het kader van een strikte procedure waarbij de werknemers moeten worden geraadpleegd! Bovendien ben je beschermd door cao 32bis. Je werkgever kan de wijziging van het arbeidsreglement niet gebruiken om je arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen!   We zetten hieronder kort de voornaamste regels op een rij. 

Procedure voor het opstellen of wijzigen van het arbeidsreglement

Het arbeidsreglement wordt uitgewerkt op basis van een overleg tussen werkgever en werknemers.

Indien er een ondernemingsraad bestaat, stelt deze het arbeidsreglement en de wijzigingen ervan op. 

Als er geen ondernemingsraad is (zoals in de overgrote meerderheid van de gefranchiseerde winkels), moet de werkgever het ontwerp (of de wijzigingen) van het  arbeidsreglement opstellen en uithangen. Gedurende 15 dagen vanaf de aanplakking kunnen de werknemers opmerkingen formuleren in een register dat daartoe tot hun beschikking wordt gesteld of kunnen ze deze opmerkingen rechtstreeks aan de Inspectie van de sociale weten meedelen.  De ambtenaar moet de anonimiteit garanderen!

Na deze periode van 15 dagen moet de werkgever het ontwerp en het register met de opmerkingen naar de ambtenaar van het Toezicht op de sociale wetten sturen. 

  • Als er geen opmerkingen van de werknemers zijn, treedt het gewijzigde arbeidsreglement in voege de 15de dag volgend op de dag van aanplakking.
  • Indien er opmerkingen zijn van de werknemers en/of de afgevaardigden, zal de ambtenaar belast met het Toezicht op de sociale wetten proberen om de verschillende standpunten te verzoenen binnen de 30 dagen. Indien de ambtenaar belast met het Toezicht op de sociale wetten er niet in slaagt om de verschillende standpunten te verzoenen, zal hij direct een kopie van het verslag van niet-verzoening moeten verzenden aan de voorzitter van het paritair comité.  Ter herinnering: de BBTK is aanwezig in de paritaire comités van de Handel. We zullen uiteraard alle wijzigingen blokkeren die tegen de belangen van de werknemers ingaan. 

 

Kan je werkgever van de wijziging in de arbeidswetgeving gebruikmaken om de arbeidsvoorwaarden die je had vóór de franchise te wijzigen?

Nee, je hebt rechten! Kortom, de gefranchiseerde kan de individuele arbeidsvoorwaarden die je vóór de franchise had niet wijzigen zonder jouw formele toestemmingEn het maakt niet uit of hij het arbeidsreglement wijzigt of niet!

Op het moment van de franchisering worden al je individuele rechten gegarandeerd door cao 32 bis. Ze werden je bevestigd door een brief van Delhaize en door middel van een individuele bijlage bij je arbeidsovereenkomst, ondertekend door Delhaize en de gefranchiseerde.

Deze omvatten:

  • De arbeidsvoorwaarden: je functietitel, arbeidsplaats, anciënniteit, contractuele arbeidsduur, effectieve arbeidsduur, referentie-uurroosters, vakantiedagen, bepalingen met betrekking tot medische beperkingen worden gehandhaafd, huidig tijdskrediet of thematisch verlof, enz. 
  • De loonvoorwaarden: Je bruto maand- of uurloon, klasse en baremaschaal, alle premies zoals vervangingspremie, koudepremie, polyvalentiepremie, derde-sluitingspremie, premie wijnvergadering, premie lange verplaatsingen, vergoeding remodeling, vergoeding late uren, vergoeding complementaire uren, vergoeding zondagsuren (voor winkels waar zondagwerk is voorzien), vergoeding overuren, functiepremie, kerstpremie, bijkomend paritair vakantiegeld, moment betaling loon (voorschot op de 25ste kalenderdag van de lopende maand of de dag voordien indien de 25ste valt op zaterdag, zondag of feestdag), het saldo (de 8ste kalenderdag van de volgende maand of de dag nadien indien de 8ste valt op een zaterdag, zondag of feestdag), de invaliditeitsverzekering, de groepsverzekering, de hospitalisatieverzekering en ambulante zorg, enz. 
  • Voorwaarden omtrent vergoedingen/onkostenvergoedingen: maaltijdcheques, een bon van €1 na de afrekening, een cadeaucheque van €40/jaar, vergoeding woon-werkverkeer, terugbetaling vervoerskosten gebruik eigen wagen in opdracht van de werkgever, interventie parkingkosten in toepasselijke winkels, enz. 
  • Overige voordelen: bedrijfsfiets, leasefiets, Lion Deals, - 10% korting in eigen winkel, met een maximum van €30,50 per maand, anciënniteitspremies van 25 jaar en 35 jaar, €2.000 pensioenpremie, cadeaucheque van €30 bij geboorte, adoptie, huwelijk of wettelijke samenwoning, enz.

De gefranchiseerde moet dus al je arbeidsvoorwaarden respecteren. Je individuele arbeidsvoorwaarden worden beschouwd als volledig deel uitmakend van je arbeidsovereenkomst. 
De arbeidsovereenkomst primeert op het arbeidsreglement in de hiërarchie van de rechtsbronnen. Met andere woorden, zelfs als het gewijzigde arbeidsreglement jouw individuele arbeidsvoorwaarden zou veranderen, kunnen de nieuwe voorwaarden niet worden toegepast zonder jouw toestemming. 

Let op: de gefranchiseerde kan jouw individuele arbeidsvoorwaarden wel wijzigen maar alleen met jouw schriftelijke toestemming!

Daarom herinneren we je eraan dat je vooral niets mag tekenen met de gefranchiseerde zonder eerst je BBTK-afgevaardigden te raadplegen!

Zelfs als je werkgever gefranchiseerd is, is en blijft de BBTK aan je zijde. Contacteer zeker je BBTK-afgevaardigden of je afdeling.

Samen sterk!