candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Onderhandelingen in de verzekeringen muurvast

05/09/2023 | FR / NL

De sectorale onderhandelingen in de verzekeringen (paritair comité 306) zitten muurvast. Daarom trok op maandag 4 september een delegatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront naar het paritair comité om aan de alarmbel te trekken. De vakbonden stellen vast dat de werkgevers tijd aan het rekken zijn om niet in te gaan op onze eisenbundel voor de periode 2023-2024.

Wat vragen de vakbonden?

In onze eisenbundel vroegen we vooruitgang op vlak van koopkracht en een cao die deconnectie regelt. Daartegenover plaatsten we manieren om om te gaan met klimaatrisico’s en de vergrijzing die een invloed zullen hebben op de sector. De werknemers vragen ook steun in de omkadering van het gebruik van artificiële intelligentie.

Ten slotte vragen de vakbonden een recht op communicatie. Door structureel telewerk en nieuwe technologie wordt het ironisch genoeg moeilijker om rechtstreeks te communiceren met de werknemers. De vakbonden vragen daarom een recht op communicatie.

Tot vandaag is er nog geen vooruitgang geboekt op vlak van koopkracht én staat zelfs de ontwerp-cao over deconnectie op de helling. Het recht op communicatie wordt systematisch geweigerd door de werkgevers…

Het enige wat de werknemers van de verzekeringen vragen is respect voor het werk dat zij leveren in vaak moeilijke omstandigheden. Ondertussen tikt de tijd voort en is er geen vooruitgang.

Een volgende vergadering is voorzien op 26 september. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte van het verdere verloop. Blijf gemobiliseerd en luisteren naar jullie afgevaardigden.

Samen sterk! 

Waarom vinden er sectorale onderhandelingen plaats?

Elke twee jaar sluiten de sociale gesprekspartners van ons land een Interprofessioneel akkoord (IPA) af binnen de groep van 10. Dit akkoord kan over verschillende onderwerpen gaan koopkracht, eindeloopbaan, opleiding van de werknemers, arbeidsduur en -regelingen, discriminatie op het werk... Dit akkoord legt een aantal punten vast die de basis vormen van de onderhandelingen om collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) te sluiten in de sectoren, en daarna in de bedrijven. Nu vinden er dus sectorale onderhandelingen plaats die als basis dienen voor latere bedrijfsakkoorden. Het is belangrijk dat sectorale onderhandelingen goed verlopen zodat de werknemers in de bedrijven een stevige basis hebben om op terug te vallen. Het IPA en de sectorale onderhandelingen die volgen zijn dan ook solidariteitsakkoorden, die zekerheid en stabiliteit moeten bieden aan alle werknemers, wie ze ook zijn.