Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Internationale dag van de vrouwen rechten: na woorden is het nu tijd voor daden!

08/03/2021 | FR / NL

Vandaag is het de internationale dag van de vrouwenrechten. Er vinden over het hele land verschillende acties, stakingen en mobilisaties plaats. Het principe van gelijkheid is toevallig ook een van de credo’s die de regering De Croo zich toegeëigend heeft bij haar oprichting. 

Zij gaat er prat op voor gelijkheid te zijn en alle vormen van discriminatie te bestrijden. Ze geeft zelfs trots het voorbeeld met een historische gendergelijkheid in de samenstelling van de leden van de regering en door sleutelbevoegdheden aan vrouwelijke ministers toe te kennen. Achter deze mooie feministische uitspraken schuilt echter een strijd die nog lang niet is gestreden...  Een sprekend voorbeeld hiervan is het debat rond de versoepeling van de abortuswet en de blokkering van elke vooruitgang door toedoen van één enkele partij (CD&V). Wat heeft deze regering, enkele maanden nadat ze zichtzelf uitriep tot verdediger van vrouwenrechten, al concreet gedaan voor de vrouwen? 

In de praktijk erg weinig. Er is nochtans veel werk aan de winkel! 

  • De essentiële beroepen opwaarderen die in de frontlinie staan en waar vooral vrouwen werken: betere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, haalbare loopbanen en de erkenning van Covid-19 als beroepsziekte in alle sectoren;
  • Zich concreet engageren om geweld op vrouwen te stoppen via krachtige daden;
  • Abortus uit het strafrecht halen;
  • Een beter evenwicht tussen werk en privéleven;
  • Een minimumloon van € 14/uur of € 2300/maand;
  • Komaf maken met onvrijwillig deeltijds werk en voorrang geven aan deeltijdse werknemers voor een voltijdse baan. Collectieve arbeidsduurvermindering moet een prioriteit zijn. Want arbeidsduurvermindering voor iedereen zou ook het loon doen stijgen van de deeltijdse werknemers (voornamelijk vrouwen);
  • Een betere omkadering van de loonkloofwet voor meer gendergelijkheid. Nu we aan het onderhandelen zijn over een interprofessioneel akkoord, is het essentieel dat alle maatregelen die de gendergelijkheid moeten versterken buiten de loonnorm vallen en op sectorniveau onderhandeld worden;
  • Betere pensioenen voor iedereen. Loonkloof = pensioenkloof. Nood aan meer gelijkstellingen. Het is nutteloos om het minimumpensioen te verhogen als het niet toegankelijk is voor versnipperde loopbanen. De eindeloopbaanmaatregelen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een minder lange loopbaan omdat ze versnipperd is.

Dus, beste regering, na woorden is het nu tijd voor daden! We wachten op jullie.