becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Staking en internationale actie bij Lovisa op 1 juli

29/06/2022 | FR / NL

Op vrijdag 1 juli legt het personeel van juwelenwinkel Lovisa het werk neer en zal er een symbolische actie plaatsvinden voor de deuren van de winkel op het Muntplein in Brussel. Ook in andere landen zal er actie gevoerd worden. De vakbonden uit verschillende Europese landen bundelen voor het eerst de krachten en vragen bescherming voor de werknemers. Er heerst namelijk grote sociale onrust bij Lovisa. Werknemers worden niet of niet correct betaald, met schrijnende situaties tot gevolg. De vakbonden roepen de overheid op actie te ondernemen aangezien de normale werkwijze – via het sociaal overleg en de sociale inspectie - geen resultaat opgeleverd heeft.

De naam Lovisa doet misschien niet meteen een belletje rinkelen. Het is een beursgenoteerd Australisch bedrijf opgericht in 2010 door miljardair Brett Blundy. Het is snel uitgegroeid tot een van de leidende wereldwijde retailers in fast-fashion sieraden. Sinds 2020 is de winkelketen actief in Europa. Ze sloot toen een deal met de Beeline Group over de verkoop van een gedeelte van de Europese winkels Six en I Am. Het gaat het over winkels in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland.

Sinds de overname van de Beeline winkels door Lovisa heerst er grote sociale onrust. Zo worden bijvoorbeeld de lonen niet correct of soms zelfs helemaal niet betaald. Het gevolg is dat er werknemers zijn die hun huishuur niet kunnen betalen. De werknemers ontvangen niet de nodige sociale documenten en er gingen al nieuwe werknemers aan de slag zonder arbeidscontract of dimona-aangifte. Er is dan ook een hoog ziekteverzuim omwille van psychosociale klachten.

De Belgische vakbonden BBTK en ACLVB stellen vast dat, ondanks herhaaldelijke pogingen tot overleg, het doorlopen van een verzoeningsprocedure bij het paritair comité en het inschakelen van de sociale inspectie, de problemen blijven bestaan. Op de laatste verzoeningsvergadering (d.d. 13.06.2022) schitterde de directie door hun afwezigheid: het ultieme bewijs van een absoluut gebrek aan respect voor de bekommernissen van de werknemers, het sociaal overleg en de Belgische wetgeving. 

De Belgische situatie is helaas niet uniek. Ook in andere landen lopen werknemers en vakbonden tegen dezelfde problemen aan. De vakbonden trekken nu gezamenlijk aan de alarmbel.

De vakbonden vrezen dat het hier opnieuw gaat om een malafide werkgever, te vergelijken met Megaworld en FNG. Alle mogelijke wegen zijn bewandeld om oplossingen te bereiken. De rechtsmiddelen zijn uitgeput: er vonden (langs syndicale kant) constructieve pogingen tot overleg plaats, de sociale inspectie kwam tussen, er was een verzoening binnen het paritair comité en er vonden zelfs stakingen plaats. Allemaal zonder enig resultaat!

De laatste optie is om de overheid te vragen paal en perk te stellen aan deze schrijnende situaties voor de werknemers. De BBTK en ACLVB roepen op om oplossingen te bieden voor deze en eventuele toekomstige werknemers. Het kan toch niet zijn dat dit vandaag nog mogelijk is in een rechtstaat. Miljardair Brett Blundy zal alvast niet wakker liggen van een proces verbaal of een boete. 

Het is tijd voor kordate actie zodat Lovisa eindelijk de arbeidswetgeving respecteert en de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren.

Om aandacht te vragen voor de situatie van de werknemers voeren de vakbonden actie op vrijdag 1 juli aan de winkel op het Muntplein te Brussel. De Belgische werknemers van Lovisa leggen die dag het werk neer.

Actie op 1 juli 2022, 11u. 
Muntplein 18, 1000 Brussel