becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Staking bij AG Insurance na woordbreuk directie

01/12/2021 | FR / NL

De directie van AG Insurance wil een akkoord van het verzoeningsbureau van het Paritair Comité Verzekeringen niet honoreren. Daarnaast hebben meer dan 28 uren vergaderen op amper 3 dagen tijd niets positief voor het personeel opgeleverd in de dossiers van de te hoge werkdruk en cao Telewerk

De vakbonden zien geen andere mogelijkheid dan hun stakingsaanzegging opnieuw te activeren en een actieplan uit te rollen: woensdag 1 december volgt er alvast een staking in de site Sud.

Vrijdag 29 oktober bereikten het gemeenschappelijk vakbondsfront en de directie van AG Insurance een akkoord tijdens het verzoeningsbureau van pc 306 op de FOD Werk over de invoering van 5 crisismaatregelen voor het departement (verzekeringen voor) “Particulieren en Kleine Ondernemingen (PKO) ” in Antwerpen en Charleroi en het vastleggen van twee onderhandelingsdagen over de andere dossiers, waaronder het afsluiten van een cao Telewerk. Helaas heeft de directie zich niet gehouden aan haar deel van de afspraak met de vakbonden en de voorzitster van het verzoeningsbureau.

De vakbonden betreuren deze provocatie en de onbetrouwbaarheid van de directie, die zichzelf nochtans presenteert als een ‘Top Employer’. 

Ondanks een jaarlijkse nettowinst van meer dan 500 miljoen euro investeert AG onvoldoende in het welzijn en de beloning van zijn personeel.

De werkdruk bij PKO blijft onhoudbaar en er blijven vacatures open staan. De directie voerde slechts 3 van de 5 afgesproken crisismaatregelen volledig in. 

Een vierde maatregel werd half ingevoerd en de belangrijkste werd helemaal niet ingevoerd. Nu wil ze van die eerste 3 er ook nog 1 annuleren. Bovendien werden deze maatregelen niet ingevoerd in de week van 8/11 zoals afgesproken, maar pas op 22/11.

De directie erkende na 2,5 dagen onderhandelen de woordbreuk maar weigert alsnog het akkoord correct na te leven. Ze vraagt zelfs meer flexibiliteit en geduld van het personeel...

Hoewel de directie akkoord was gegaan om opnieuw over een cao Telewerk te onderhandelen, wou ze in realiteit op geen enkele eis van de vakbonden ingaan:

  • niet voor arbeidstijdregistratie met recuperatie bij telewerk noch over een faire compensatie voor het wegvallen van die recuperatie,
  • niet voor het voorzien van een ergonomische stoel noch voor de herziening van de  bestaande telewerkvergoeding (€ 4 per telewerkdag),
  • niet om een duidelijk kader te scheppen dat willekeur uitsluit (bv sommige managers verplichten werknemers tot het inhalen van de twee verplichte kantoordagen per week bij ziekte) en de balans werk-privé van haar werknemers garandeert (bv werknemers moeten wekelijks toelating vragen om te mogen telewerken en bij onverwachte weigering hebben ze dus slechts enkele dagen om hun privéleven te herplannen).

Hoewel de vakbonden zich onlangs akkoord verklaarden met een hele reeks afspraken over sociaal overleg weigert de directie de organisatie van personeelsvergaderingen en blijven syndicale mailboxen geblokkeerd.

De vakbonden zien zich dan ook genoodzaakt om een actieplan uit te rollen. Ze kondigen alvast een eerste stakingsdag aan op woensdag 1 december in de site van Charleroi. Andere acties zullen volgen zolang de directie geen toegevingen wil doen.