becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Geen indexering in je sector? BBTK wil daar verandering in brengen!

07/07/2022 | FR / NL

De loonindexering is een mechanisme om de lonen mee te laten stijgen met de kosten van het levensonderhoud. In jouw sector is er nog geen automatische loonindexering, maar daar willen wij graag verandering in zien!

Je zult het ongetwijfeld al gemerkt hebben: de kosten voor je levensonderhoud zijn pijlsnel aan het stijgen. De prijzen voor gas, elektriciteit, brandstof, maar ook je boodschappen swingen de pan uit. Dankzij het automatische loonindexeringsmechanisme worden de lonen van veel werknemers hierop aangepast. Zo zorgde de indexering ervoor dat de lonen in sommige sectoren tot 10% konden stijgen. 

Let op: werkgevers verkopen dit graag als een loonsverhoging, maar dit is verkeerd. Het is een broodnodige aanpassing van je loon om de daling van je koopkracht te beperken wanneer de levensduurte stijgt. 

99% van de werknemers in België kan rekenen op de automatische indexering dankzij sectorale regelingen of via bedrijfsakkoorden die het recht op deze indexering invoeren. In jouw sector is er echter nog geen regeling uitgewerkt. Je sector is één van de weinige sectoren waar dit niet het geval is en concreet betekent dit dat wanneer je loon hoger is dan het minimumloon, je geen recht hebt op de indexering van je salaris. Dankzij federale regelingen wordt het minimumloon (dat momenteel €1.842,28 bruto bedraagt) wél geïndexeerd.

De BBTK is je niet vergeten, en wil er ook in jouw sector voor zorgen dat de lonen geïndexeerd kunnen worden. Deze vraag hebben we ondertussen al systematisch gevraagd sinds het oprichten van het paritair comité van je sector. We zullen er dan ook voor blijven ijveren dat het loonindexeringsmechanisme ook in jouw sector wordt ingevoerd.  

Heb je ondertussen toch vragen over de index, of heb je nog andere vragen of opmerkingen? Aarzel niet om je BBTK-delegees of je lokale BBTK-afdeling te contacteren. Je kan ons ook op Facebook terugvinden op de pagina ‘BBTK’ voor het laatste nieuws uit je sector. 

Samen sterk!