Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Financiën: en sterke vakbond die voor je vecht!

12/01/2023 | FR / NL

Wij verdedigen het behoud van de automatische loonindexering categoriek. Dit is een inhaalbeweging qua koopkracht gelet op de stijging van de prijzen. In tijden van crisis is dit van vitaal belang! Ondanks de torenhoge winsten vallen sommige werkgevers in de sector dit mechanisme aan en beschouwen ze het als een loonsverhoging.  BBTK verzet zich tegen deze visie en verdedigt degelijke lonen voor iedereen! 

Goede voorwaarden voor telewerk zijn essentieel! De BBTK-delegaties verdedigen het recht op  financiële compensatie, het recht op deconnectie, de naleving van de arbeidsduur, maatregelen die een evenwicht tussen privé- en beroepsleven garanderen, de naleving van het recht op privacy en een niet-intrusieve en omkaderde controle van het werk, … 

Meer dan ooit verdedigen wij ook het behoud van kwaliteitsvolle tewerkstelling. Door de digitalisering hebben de werkgevers in de sector talrijke herstructureringen doorgevoerd met een aanzienlijk banenverlies, vooral in bankkantoren. Werknemers zien hun beroep evolueren en de werkdruk exponentieel toenemen. BBTK stelt de steeds moeilijker wordende arbeidsvoorwaarden aan de kaak en oefent een meer dan noodzakelijke tegenmacht uit door overeenkomsten te onderhandelen!

Wij eisen kwaliteitsvolle opleidingen die toegankelijk zijn voor alle werknemers van het bedrijf. In het huidige digitale tijdperk is voortgezette vorming een noodzaak gezien de snelheid waarmee beroepen veranderen. BBTK onderhandelt over een individueel recht op kwalitatieve opleiding.

Tenslotte zullen we zoveel hameren als nodig is op een collectieve arbeidsduurvermindering. BBTK laat dit thema niet los als oplossing voor het behoud van de tewerkstelling en voor een betere combinatie van privé- en beroepsleven.

Een sterke vakbond is een vakbond die kan vertrouwen op zijn afgevaardigden en leden, het is geen holle slogan!

Elke macht heeft een tegenmacht nodig. Deze tegenmacht wordt in de sectoren en bedrijven opgebouwd dankzij de leden die de standpunten van de vakbonden steunen. 

Lid worden van BBTK betekent deel uitmaken van een sterke organisatie die collectief opkomt voor de arbeidsvoorwaarden van alle werknemers, bedienden en kaderleden, tegen een steeds cynischer en veeleisender directie. Dit is geen luxe.

Lid worden van BBTK betekent individueel nuttige informatie ontvangen, de steun van een afgevaardigde indien nodig, maar ook van de verschillende diensten van de organisatie, onder andere met name een juridische dienst die gespecialiseerd is in arbeidsrecht.

Samen Sterk! Dit is een noodzakelijke realiteit 
en geen holle slogan!