becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Orpea | Op naar een nieuw akkoord!

30/06/2022 | FR / NL

Vanaf januari 2023 heeft elke werknemer met 6 maanden anciënniteit recht op maaltijdcheques. De totale waarde bedraagt 3,50 euro per maaltijdcheque. Indien de bezettingsgraad stijgt, stijgt ook het bedrag van deze maaltijdcheques: 

  • Naar 4 euro bij een bezettingsgraad van 82%. 
  • Naar 4,50 euro bij een bezettingsgraad van 84%.
  • Naar 5 euro bij een bezettingsgraad van 86%

Vanaf 1 januari heeft elke werknemer recht op een extra dag verlof. Voor deeltijdse werknemers wordt deze dag in verhouding toegekend.

Om de personeelsbezetting goed in kaart te kunnen brengen, wordt er op elke site om de drie maanden een rapport opgesteld waarin de bezetting per categorie wordt afgezet tegen de geldende normen. Je BBTK-delegees zullen dit rapport ook telkens mee kunnen analyseren en zullen geïnformeerd worden over de reële situatie op het terrein. Op deze manier kan de personeelsnood in de verschillende sites bijgestuurd worden. 

Om het welzijn op het werk te waarborgen zullen werknemers per categorie, en individueel als dit nodig is, een follow-up krijgen van het lokale management team. Daarnaast zal de werkgever op elke site een nieuw risicoanalyse-systeem invoeren. Er wordt ook een nieuwe procedure opgesteld in het kader van ziekte en afwezigheid, dit uiteraard met respect voor het privéleven van de werknemers. 

Binnen het ‘people for people’ project blijft Orpea werknemers de mogelijkheid bieden voor ontwikkeling en interne promotie. Daarnaast zullen de managers opleidingen krijgen om betere individuele gesprekken aan te gaan met werknemers. 

Er wordt een werkgroep opgericht om de mogelijkheden te bespreken voor het verhogen van de uren van deeltijdse werknemers die dit willen. Je BBTK-afgevaardigden zullen ook een mandaat krijgen in deze werkgroep.

Voor werknemers die 48u voor de prestatie een wijziging van het uurrooster aanvaarden, komt er een compensatie. Deze compensatie kan ofwel in de vorm van recuperatie zijn, ofwel een financiële compensatie. Deze compensatie wordt berekend op 130% van de geleverde prestatie (bijv. een prestatie van 1u wordt gecompenseerd met 1u18min rusttijd). Elke werknemer kan zelf – schriftelijk – kiezen welke compensatie die wil. 

Werknemers die 6 maanden anciënniteit hebben, kunnen via de werkgever een gratis hospitalisatie-verzekering krijgen. Indien je deze verzekering wil uitbreiden tot andere leden van je gezin, dien je extra bijdragen te betalen.

Er zijn verschillende wettelijke redenen waarvoor je tot 10 dagen onbetaald dwingend verlof kunt opnemen. We hebben onderhandeld dat Orpea één dag van deze 10 wel zal betalen; deze dag wordt dan als een werkdag beschouwd.

Nog vragen of opmerkingen over de bovenstaande afspraken? Aarzel niet om je delegees of je lokale BBTK-afdeling te contacteren. Samen sterk!