becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Is er bij Mestdagh een communicatieoorlog...

02/02/2023 | FR / NL

Sinds december zijn we getuige van agressieve werkgeverscommunicatie die vooral tot doel heeft het verdedigingswerk dat wij voor jullie doen in diskrediet te brengen!

We werden destijds beschuldigd leugenaars te zijn toen we zeiden dat het risico van franchisering bij Intermarché reëel was. Sinds 9 januari heeft de directie bevestigd dat ze alle winkels wil franchiseren. Ach zo! Begrijpe wie kan.

De directie vertelt je dat er niets zal veranderen en dat alles vastligt. Maar ze vergeet je te vertellen dat niet alles in een cao 32 bis vervat zit. En is dan verbaasd dat de toekomstige uitbater gevraagd wordt zich ook te engageren! Menen ze dat nu? Een ander voorbeeld: tijdens de OR-vergadering van afgelopen dinsdag werden ons "doelstructuren" voorgelegd, met in totaal minder uren dan in 2022, terwijl er sinds de overname veel meer werk is en de omzet verondersteld wordt te groeien! Begrijpe wie kan. En de directie schaft eenzijdig het systeem van minimumuren per winkel per week af en wil een gemiddelde toepassen om de vervangingsplicht te ontlopen. Dit is niet wat was voorzien in de bedrijfs-cao! Begrijpe wie kan! En vraag aan jullie verantwoordelijken of deze feiten onjuist zijn!

Vandaag vertelt de directie jullie dat wij om een herstructurering hebben gevraagd, een collectief ontslag, maar zonder verdere uitleg! Nog een poging van hen om te destabiliseren. Wat wij duidelijk hebben gevraagd is een ander alternatief voor wat de directie vandaag voorstelt als een "uitweg". Om vervroegd pensioen op de leeftijd van 59 jaar te vermijden en aan de meeste verzoeken om vrijwillig ontslag vóór de overname door de uitbater te voldoen (dit wordt collectief ontslag genoemd), verschuilt de directie zich achter een andere regeling die het aantal mogelijke vertrekken te veel beperkt (minder dan 30 op 2 maanden voor het hele bedrijf), ongeacht het aantal winkels dat tegelijkertijd gefranchiseerd wordt, en op basis van criteria die alleen zij zouden vaststellen! 

Dus ja, we zoeken bij elke vergadering naar alternatieven, alternatieven om jullie te beschermen voor de toekomst, maar ook om anderen die dit zouden wensen toe te laten om het bedrijf op een aanvaardbare en eerlijke manier te verlaten!

Vraag ons dus gerust naar alle aspecten van elk dossier en elk verzoek dat wij doen aan de directie, op basis van jullie terechte zorgen! Want we zien elke dag zien dat simplisme het instrument bij uitstek is dat de directie gebruikt om jullie een schuldgevoel aan te praten en ons in diskrediet te brengen!