becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

PC 319.01 | Baremabrochure

21/02/2022

In bijlage kan je de baremabrochure voor de werknemers in de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen vinden. Deze sector omvat: 

  • De gehandicaptenzorg
  • Jeugdhulp
  • De CAW’s
  • Sociale verhuurkantoren en huurdersbonden

De barema's zijn geldig vanaf februari 2022.