candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Stop het bloeden. Iedereen in Brussel op 21/09!

12/09/2022 | FR / NL

Een pleister kan geen ernstige bloeding stoppen

De gas- en elektriciteitsfacturen, de brandstofprijzen, een volle winkelkar... Onze portemonnee krijgt het zwaar te verduren. De situatie wordt steeds erger, dat klagen wij al maanden aan. De bedragen lopen intussen torenhoog op. Mensen kunnen het niet meer aan, we staan voor een regelrechte catastrofe. Het is tijd voor actie, en snel! Er moeten maatregelen komen om het bloeden te stoppen of het zal te laat zijn. Afspraak in Brussel (Muntplein) op 21/09 vanaf 10u om onze toekomst en koopkracht te verdedigen.

STOP HET BLOEDEN.
IEDEREEN IN BRUSSEL OP 21/09.

Het is nu al maanden voorpaginanieuws. Velen laten er ’s nachts hun slaap voor. Iedereen heeft het erover: de prijzen die door het dak gaan. Mensen komen niet meer rond, ze verliezen elk uitzicht op een fatsoenlijk leven. Totnogtoe heeft de regering alleen gereageerd met noodmaatregelen, enkele pleisters hier en daar in een poging om de koopkracht niet te laten leegbloeden. Maar die maatregelen volstaan niet, nu noch in de toekomst. Het is dringend, van levensbelang zelfs! Het is tijd dat de regering en de werkgevers in actie komen.

Wij eisen:

 • dat het sociaal tarief uitgebreid wordt naar de gemiddelde inkomens, wat een verhoging van de begrotingsenveloppe vereist;
 • dat een maximumprijs voor energie vastgelegd worden, liefst terug naar de prijzen die golden vóór de crisis in Oekraïne;
 • dat er een maximumprijs voor basisproducten zoals brood, melk, water, verzorgingsproducten, enz. vastgelegd wordt;
 • dat de kosten voor woon-werkverkeer en voor verplaatsingen in opdracht van de werkgever beter terugbetaald worden;
 • dat een minimale toegang tot energie voor iedereen gegarandeerd wordt; 
 • dat elektriciteit en gas van mensen met een betalingsachterstand niet afgesloten kunnen worden;
 • dat we onze energie weer in eigen handen nemen: we moeten in eigen land produceren. De prijzen kunnen alleen onder controle gehouden worden als een overheidsbedrijf onze energie beheert.
 • dat er een belasting komt op de overwinsten van energiebedrijven, maar ook van bedrijven die van de crisis profiteren. Er is sprake van een bedrag van minstens € 5 miljard aan overwinsten. België telt ongeveer 4,5 miljoen huishoudens. Reken zelf maar uit! Als we die overwinsten aan elk huishouden geven, betekent dit dat hun factuur elk jaar € 1000 lager komt te liggen.
 • dat de btw definitief op 6% bevroren wordt (de geplande fiscale hervorming voorziet een terugkeer naar 9% en 21% voor respectievelijk elektriciteit en gas);
 • dat, als er steunmaatregelen voor bedrijven worden genomen (bv. economische werkloosheid “energiecrisis”), de werknemers daar niet de dupe van mogen worden, zoals het geval was tijdens de coronacrisis. Wij eisen daarom het behoud van de nettolonen, een bevrijdende voorheffing voor de werkloosheidsuitkering, een gelijkstelling van de werkloosheidsperiodes voor de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld; 
 • dat de loononderhandelingen vrij kunnen verlopen;
 • dat de indexering van de lonen en sociale uitkeringen – die meer dan ooit essentieel is – versterkt wordt om gelijke tred te houden met de inflatie; 
 • dat de volledige welvaartsenveloppe snel verdeeld wordt.

Deze maatregelen zullen de staat uiteraard geld kosten. Natuurlijk mag dit op termijn niet aan de werknemers en sociale uitkeringstrekkers doorgerekend worden. Met een fiscale hervorming in het zicht is dit van fundamenteel belang voor ons.

Het is vijf voor twaalf vóór het bloedbad. We willen leven, niet zomaar overleven. Als de regering dit nog niet begrepen heeft, zullen we het hen op 21/09 wel doen snappen. Gedaan met pleistermaatregelen. Wij willen duurzame oplossingen om onze koopkracht te garanderen.

Een waar sociaal-ecologisch pact!