becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

F*CK de werkdruk! We lanceren een enquête over werkdruk in de zorg

16/05/2022 | FR / NL

15 mei was het de Dag van de Zorg. Een dag waarop de verschillende beroepen in zorg en welzijn in de bloemetjes worden gezet. Toch verdient het personeel meer dan (symbolische) bloemen! Het wordt hoog tijd dat er aandacht wordt besteed aan de gestegen werkdruk in de social profit. De werknemers van de social profit zorgen voor ons maar moeten dat in steeds moeilijkere omstandigheden doen.

De BBTK trekt aan de alarmbel en lanceert een enquête om de werkdruk in kaart te brengen. We willen weten hoe de werknemers dit zelf ervaren. De resultaten dienen om nieuwe eisen te stellen voor de sector. Het is dus belangrijk dat zo veel mogelijk werknemers de enquête invullen. Zo laten we onze stem horen. 

Werk jij in de social profit? Vul dan onze enquête in! 

Je kan dit doen door hier te klikken. Lukt het niet? Aarzel niet om je BBTK-delegees aan te spreken. Zij zullen je met plezier helpen.

Ook wie niet in de social profit werkt, moet zich de gestegen werkdruk aantrekken. We krijgen er vroeg of laat sowieso mee te maken. De werkdruk heeft een gigantische impact op het personeel maar ook op de zorgkwaliteit.

Zo was er recent nog het nieuws rond de kinderopvang waar momenteel een recordaantal vacatures open staat. In België is de ratio begeleider-kind 8 kinderen per begeleider, de hoogste in Europa. In de praktijk is het vaak nog erger door het nijpend tekort aan werknemers.

Hetzelfde horen we in de ziekenhuizen. Er moet steeds meer gedaan worden met minder mensen. In België zorgt één verpleegkundige voor gemiddeld 11 – en vaak meer – patiënten. Het Europees gemiddelde is dat één verpleegkundige voor acht patiënten zorgt. En de werkdruk is niet beperkt tot de zorgfuncties: ook voor ondersteunende en logistieke werknemers staat het water ver boven de lippen.

In de Gezinszorg zijn er de afgelopen jaren dan weer almaar meer taken bijgekomen waardoor er bijna geen ruimte meer is voor het menselijke of om eens de tijd te nemen om een praatje te slaan met de cliënt. Terwijl dit belangrijke zaken zijn die het werk ook aangenaam maken. Ook daar staan er heel wat vacatures open. Dit horen we ook vanuit de thuisverpleging. Zij zijn constant op de baan en door de beperkte tijd per patiënt doen ze het administratief werk vaak na de uren.

De gehandicaptenzorg kreeg dan weer te maken met de persoonsvolgende financiering. Een maatregel die mooi werd voorgesteld voor de zorggebruikers, maar uiteindelijk op het terrein leidt tot besparingen met een enorme impact op het personeel. Hoe zwaarder een zorgprofiel is, hoe meer budget voorzieningen krijgen. Zij willen dus de zwaardere profielen binnenhalen. Dat heeft natuurlijk een impact op het werk en dus de zorgkwaliteit.

Voor het personeel in de ouderenzorg is het alsof ze al jaren een marathon zonder einde aan het lopen zijn. De bewoners in de woonzorgcentra kampen steeds meer met complexe gezondheidsproblemen, wat een aangepaste aanpak vereist. Hiervoor moet het personeel niet alleen genoeg tijd krijgen, maar moet er ook voldoende personeel aanwezig zijn. Door deze torenhoge werkdruk valt er veel personeel uit, en is er ook een hoge uitstroom uit de sector.

De socioculturele sector is al jaren het slachtoffer van een serieuze Vlaamse besparingspolitiek. Middenveldorganisaties zijn nochtans broodnodig in een warme, solidaire samenleving. Met elke besparing wordt er geschrapt in de nu al schaarse personeels- en werkingsmiddelen. De nood aan zorg, ondersteuning en begeleiding blijft echter toenemen. Dit geldt ook voor het welzijnswerk.

Er moet steeds meer gedaan worden met minder en dit kan niet langer. Om zo veel mogelijk mensen te motiveren de enquête in te vullen voeren we in Vlaanderen ook actie van 16 tot 22 mei

Houd ook zeker onze website in de gaten als je wilt weten wat de resultaten zijn en hoe het verder zal lopen.