candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Pc 152.01 | Vermindert de school volgend jaar ook jouw arbeidsuren?

06/07/2022

We krijgen meer en meer berichten dat de contracten volgend schooljaar verminderd worden en dat, als gevolg hiervan, de wekelijkse arbeidsduur afneemt. Denk bijvoorbeeld aan de buschauffeurs die getroffen worden door maatregelen van de Vlaamse overheid om de busritten van de leerlingen te verkorten in tijd. Het is uiteraard een goede zaak dat kinderen geen uren op de bus naar school zitten, maar deze maatregel heeft wel als gevolg dat de arbeidsuren van de buschauffeurs verminderen.

De BBTK ijvert al langer om contracten van 12u te verkrijgen in de scholen, en dat er alternatieven voorzien worden bij een verlies aan uren. Tot op heden hebben we echter geen oplossing gekregen vanuit de Vlaamse regering, terwijl we hierop hebben aangedrongen zodat werknemers voldoende uren kunnen werken en geen andere oorden moeten opzoeken.

We willen je er op wijzen dat er wel een aantal afspraken bestaan in je sector rond arbeidsduur.

Voor voltijdse werknemers bedraagt de arbeidsduur 38u per week, verdeeld over 5 dagen. Mits het respecteren van de regels rond inhaalrust kan je werkgever wel vragen dat je 40u per week werkt. 

Voor deeltijdse werknemers geldt er een algemene regel dat de arbeidsduur niet minder mag bedragen dan 13u per week en dat de minimale arbeidsduur per prestatie minstens 3u is. Toch zijn hier enkele afwijkingen op, afhankelijk van het aantal leerlingen in de school. 

Voor de arbeidsduur betekent dit:

 • Kleuter- en lager onderwijs en internaten: 
  • 1 tot 50 leerlingen: minimum 2u per week. 
  • 51 tot 180 leerlingen: minimum 3u per week
  • 181 tot 300 leerlingen: minimum 4u per week
  • 301 tot 400 leerlingen: minimum 8u per week
  • Meer dan 400 leerlingen: minimum 13u per week (dit is de algemene regel)
 • Secundair en hoger onderwijs: 
  • 1 tot 300 leerlingen: minimum 4u per week
  • 301 tot 400 leerlingen: minimum 8u per week
  • Meer dan 400 leerlingen: minimum 13u per week (dit is de algemene regel)

De minimale duur van een arbeidsprestatie is 1u in het kleuter- en lager onderwijs en in internaten. In het secundair en hoger onderwijs is dit 2u. 

Heb je vragen of opmerkingen over je wekelijkse arbeidsduur? Aarzel niet om je BBTK-delegees of je lokale BBTK-afdeling te contacteren. Nog geen lid? Op onze website kan je een lidmaatschapsformulier terugvinden. Je kan ons ook op Facebook terugvinden op de pagina ‘ABVV social profit’ voor het laatste nieuws uit je sector. 

En niet te vergeten: de BBTK wenst je een zeer fijn zomerverlof toe! 

Samen sterk!