becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Indexeringen september 2022

30/08/2022 | FR / NL

De levensduurte evolueert, je loon ook. Deze evolutie wordt de automatische indexering van de lonen genoemd.  

Klik op het pamflet van jouw paritair comité voor gedetailleerde info.  

Ken je je paritair comité niet? Neem een kijkje op je loonbrief of spreek je BBTK-delegee aan.

Pc 152.01Contractuele arbeiders in het vrij gesubsideerd onderwijs+2%
Pc 202.00Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren+1%
Pc 225.01Bedienden van het gesubsidieerd vrij onderwijs+2%
Pc 216Notarisbedienden+2,67%
Pc 304Vermakelijkheidsbedrijf (podiumkunsten)+2%
Pc 309Beursvennootschappen+1,5394%
Pc 310Banken+1,54%
Pc 311Grote kleinhandelszaken+2%
Pc 313Apotheken en tarificatiediensten+2%
Pc 315.02Handelsluchtvaart+2%
Pc 318.02Diensten voor gezins- en bejaardenhulp (Vlaamse Gemeenschap)+2%
Pc 319.00Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten+2%
Pc 319.01Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten (Vlaamse Gemeenschap)+2%
Pc 329.01Socio-culturele sector (Vlaamse Gemeenschap)+2%
Pc 329.03Federale en bicommunautaire socio-culturele sector+2%
Pc 330.03Inrichtingen tandprothesen+2%
Pc 331Vlaamse welzijns- en gezondheidssectoren - Kinderopvang & geestelijke gezondheidszorg+2%
Pc 337Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector+2%
Pc 339Maatschappijen voor sociale huissvestiging+2%