becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Verplaatsingen voor het werk met de eigen wagen? De kilometervergoeding kan verhoogd worden

15/06/2022 | FR / NL

De regering heeft onlangs enkele tijdelijke steunmaatregelen afgekondigd voor werknemers die zich voor het werk met hun eigen wagen verplaatsen. Dat zorgt voor wat zuurstof in deze tijden van ongeziene stijging van de benzine- en dieselprijzen.  

De maximale forfaitaire kilometervergoeding wordt zo verhoogd tot € 0,402/km (in plaats van € 0,37/km nu), een eenmalige maatregel met terugwerkende kracht voor de periode van maart 2022 tot juni 2022.

Bovendien wordt die vergoeding voortaan elk kwartaal in plaats van jaarlijks geïndexeerd. Daarmee wil men de sterke schommelingen van de brandstofprijzen sneller opvangen.

Dit is echter geen verplichte maatregel. De werkgever kan vrij beslissen of hij deze verhoogde forfaitaire vergoeding al dan niet toekent. 

Om de werkgevers aan te moedigen de maximale kilometervergoeding aan hun werknemers toe te kennen, is ook een fiscaal voordeel in de vorm van een belastingkrediet voorzien. Zo zouden de meerkosten gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden. 

Het is jammer dat de gemeenschap deels mee moet financieren terwijl het toch gaat om kosten voor verplaatsingen die uitsluitend voor rekening van de werkgever uitgevoerd worden. 

Heb je vragen over je verplaatsingskosten? Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met je afgevaardigde in je bedrijf of met je gewestelijke BBTK-afdeling