becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Kom op 20 juni op straat voor onze koopkracht!

08/06/2022 | FR / NL

In de zomer zijn het niet alleen de temperaturen die moeten stijgen. Ook ons loon! 

De prijzen lopen de spuigaten uit. Onze koopkracht is in gevaar. We voerden al actie in april en mei, maar ook in juni zullen we op straat komen. Niet om van de zon te genieten, maar om actie te voeren voor onze koopkracht! De koopkracht van de gezinnen beschermen is onze prioriteit. We zitten vandaag in een crisis en in een crisis moet er snel geschakeld worden. En er zijn wel degelijk manieren om de koopkracht op peil te houden en zelfs te versterken. 

Op korte termijn moet de regering de nodige maatregelen nemen om de facturen van de gezinnen betaalbaar te houden. Die maatregelen moeten doeltreffend, duurzaam en dus onmiddellijk zijn. 

Op middellange termijn is er onze loonvorming. Elke 2 jaar wordt er door de werkgeversorganisaties en vakbonden onderhandeld over loonsverhogingen voor de twee daaropvolgende jaren (in een Interprofessioneel Akkoord of IPA). Dat gebeurt aan de hand van een loonnorm die door de Wet van ‘96, de loonnormwet, wordt bepaald. In 2017 werd die loonnormwet door de regering-Michel aangepast. De werkgevers waren hiermee fel in hun nopjes want sindsdien is er geen sprake meer van echte loonsverhogingen. Er werd zodanig gemorreld aan het mechanisme dat de huidige Wet van ’96 verhindert dat de lonen op een rechtvaardige manier verhoogd kunnen worden. De loonnorm die wordt opgelegd stemt niet overeen met de economische realiteit zoals de winstmarges van de ondernemingen. Die wet zit dus verkeerd in elkaar. 

Naast een verbeterde loonnormwet, moet het ook duidelijk zijn dat er aan het systeem van de automatische loonindexering niet kan worden geraakt. Gelukkig hebben we nog deze belangrijke schokdemper die de gezinnen beschermt bij zware tegenslagen zoals we die hebben gekend. 

  • een definitieve btw-verlaging naar 6% voor elektriciteit en aardgas; 
  • het uitbreiden van de doelgroep voor sociaal tarief bestendig maken; 
  • een betere vergoeding van verplaatsingskosten; 
  • de invoering van een omgekeerd cliquetsysteem op energieprijzen en prijzen aan de pomp zodanig dat die prijzen gecorrigeerd worden; 
  • het afromen van de overwinsten van de energiebedrijven en ze laten terugvloeien naar de gebruikers, in de eerste plaats de werknemers en de gezinnen; 
  • loongelijkheid tussen vrouwen en mannen en dus het wegwerken van de loonkloof van 22,7%;
  • en tot slot de hervorming van de loonnormwet en de handhaving van onze automatische loonindexatie. 

Afspraak op maandag 20 juni aan het Noordstation te Brussel. De betoging start om 11 uur!