becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Aan de werknemers van Sportsdirect: Als Engeland alles beslist

05/05/2022 | FR / NL

Vorige week had de syndicale afvaardiging een vergadering met jullie werkgever. Tijdens deze vergadering moesten wij onderhandelen over de verlenging van cao 90 "Family Tree", maar ook over de cao betreffende het kader voor zondagswerk. Wij waren maanden geleden met de onderhandelingen over deze twee cao's begonnen en waren erg verbaasd te horen dat de directie van Sportsdirect Engeland niet langer over deze twee cao’s wenste te onderhandelen.  

  • Zoals wij jullie al vertelden, wilde jullie werkgever de cao zoals jullie die kenden niet met nog een jaar verlengen. Hun voorstel was om deze cao naar beneden bij te stellen, en wel voor een periode van zes maanden, zonder enige garantie dat wij over zes maanden weer rond de tafel zouden kunnen gaan zitten om opnieuw over dit voordeel te onderhandelen. Bovendien aarzelt je werkgever niet om je rechtstreeks te laten concurreren met je collega's in Engeland, omdat hij ons heeft gezegd dat het niet mogelijk was om een soortgelijke bonus toe te kennen aan je Engelse collega's, omdat zij geen recht hebben op hetzelfde belastingregime als de werknemers van Sportsdirect België, en dat hij deze bonus dan ook niet langer aan de Belgische werknemers wilde toekennen. Gezien deze voorwaarden hebben wij geweigerd de cao te ondertekenen.
  • Aanvankelijk stond je werkgever hierover open voor discussie, en de verbetering van wat al in je bedrijf bestaat inzake de omkadering van zondagswerk, alsook de ondertekening van wat zou worden heronderhandeld, zouden geen probleem mogen vormen. Maar nogmaals, hoe groot was onze verbazing toen wij hem hoorden zeggen dat hij dit onderwerp niet langer wenste te bespreken, en dat hij dus een punt achter de besprekingen zette. Wij hebben natuurlijk gevraagd “Waarom deze ommezwaai?” maar tot op heden hebben wij geen antwoord gekregen op onze vragen! 

Zoals jullie allen weten, heeft je Belgische HR-verantwoordelijke, met wie wij onderhandelen, het bedrijf vorige week verlaten. Tijdens eerdere vergaderingen hebben wij hem meermaals gevraagd wie hem zou vervangen. Een bijkomende verrassing is dat niemand bekend was als vervanger, zodat wij geen gesprekspartner meer hebben om  de onderhandelingen in jullie bedrijf voort te zetten. Dit is voor ons onaanvaardbaar, aangezien jullie arbeidsvoorwaarden en lonen op het spel staan.  

Gezien dit gebrek aan respect voor het sociaal overleg en voor de werknemers van Sportsdirect, zagen wij ons genoodzaakt een stakingsaanzegging in te dienen om onze stem te laten horen bij jullie werkgever.

Daarom zal op zaterdag 7 mei een eerste stakingsactie worden gehouden. 

Daarom vragen wij jullie om massaal te mobiliseren. 

Wij rekenen op jullie massale deelname, want samen zijn we sterk en kunnen we aan jullie toekomst bouwen.

Neem gerust contact op met jullie BBTK/SETCa-afgevaardigden.