candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Pc 220 bedienden in de voedingsnijverheid: een akkoord in jouw sector!

05/10/2023 | FR / NL

Goed nieuws voor de bedienden in paritair comité 220: er is een sectoraal akkoord. Een sectoraal akkoord is belangrijk omdat het een kader biedt voor de onderhandelingen in de bedrijven. We geven je kort mee wat je moet weten.

Koopkracht:

Deze premies en vergoedingen worden geïndexeerd op 1 oktober 2023, 1 januari 2024 en vervolgens steeds weer op 1 januari Indexering premies en vergoedingen op 1/10/2023, vervolgens op 1/1/2024 en vervolgens jaarlijkse indexering per 1 januari. Het gaat om:

 • Bestaanszekerheid langdurige ziekte
 • Kledijvergoeding
 • De aanvullende vergoeding in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht
 • Koopkrachtpremie van € 250 voor bedrijven die meer winst hebben gemaakt in 2022 dan in de periode 2018 – 2022. Opgelet: dit kan vrij onderhandeld worden in de bedrijven maar als er geen collectieve arbeidsovereenkomst wordt neergelegd voor 15 december 2023, wordt de toekenning automatisch. 

Mobiliteit:

Vanaf 1 februari 2024 wordt het openbaar en privévervoer voor 80% terugbetaald. 

De fietsvergoeding wordt verhoogd naar € 0.27/km.

Eindeloopbaan: 

 • SWT en landingsbanen: verlenging van de bestaande afspraken tot 30 juni 2025. 
 • Verbetering van de eindeloopbaandagen: vanaf 1 januari 2024 krijg je het volledig aantal dagen in het jaar dat je het recht verwerft + er komt verduidelijking voor deeltijdse werknemers en de toekenning van  hun eindeloopbaandagen. 
 • De aanvullende vergoeding voor wie 1/2de landingsbaan of 1/2de tijdskrediet vanaf 55 jaar neemt, wordt geïndexeerd op 1 januari 2024.  
 • De aanvullende vergoeding voor wie 1/5de landingsbaan of 1/5de tijdskrediet vanaf 55 jaar neemt, wordt geïndexeerd op 1 januari 2024 én verhoging van 50% van de vergoeding ten laste van het fonds. 

Balans werk/privé: 

 • De bestaande cao’s werkbaar werk worden opnieuw bevestigd. 
 • Er komt een bijpassing voor het loonverlies voor wie profylactisch verlof moet nemen (= werkverwijdering van zwangere werknemer op beslissing arbeidsarts). 
 • De vergoeding voor kinderopvang wordt uitgebreid: het bedrag en de leeftijd gaan omhoog. Het gaat om € 5/dag tot 12 jaar met een maximum van € 1000/jaar. 

Vorming en opleiding:

Er komt een individueel groeipad naar 5 dagen opleiding per jaar: 

 • 3 dagen vorming vanaf 2024; 
 • 4 dagen vorming vanaf 2025; 
 • 5 dagen vanaf 2027. 

Er komt ook een sectorale vormingscatalogus om het aanbod te versterken. 

Heb je vragen? Je kan altijd terecht bij je BBTK-delegee of afdeling.

Samen sterk!