candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Arbeiders vrij onderwijs | Alles over je eindejaarspremie

16/11/2023

Bedrag en referteperiode

Je eindejaarspremie bedraagt 3x je bruto weekloon in december vermenigvuldigd met het aantal maanden dat je hebt gewerkt binnen de referteperiode 1 januari 2023-31 december 2023. Dit betekent dat elke maand die je hebt gepresteerd, inclusief de gelijkgestelde dagen, recht geeft op 1/12de van de premie. Als je contract aanvat voor de 16de van een maand, of eindigt na de 15de van een maand, telt deze maand mee voor je eindejaarspremie. 

Werkte je als zonale busbegeleider? Dan bedraagt je eindejaarspremie 2,5x je bruto weekloon in december, aangevuld met 301,24 euro als je het voorbije kalenderjaar 10 maanden voltijds werkte.

Werknemers die geen recht hebben op een volledige eindejaarspremie, doordat ze geen 12 maanden hebben gewerkt of de instelling verlaten hebben in de referteperiode, hebben recht op een eindejaarspremie in verhouding.

Uitbetaling

De eindejaarspremie wordt in december uitbetaald. Werknemers die om dringende redenen ontslagen werden hebben geen recht op een eindejaarspremie.

Nog vragen?

Contacteer zeker je delegees of lokale BBTK-afdeling. Zij kunnen samen met jou kijken of je eindejaarspremie correct werd uitbetaald. Ook met andere vragen kan je hier terecht. Nog geen lid? Op onze website vind je een lidmaatschapsformulier. Volg ons zeker ook op Facebook op de pagina ‘ABVV Social profit’ voor het laatste nieuws in je sector. Samen sterk!