Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Een vrouwvriendelijke wereld | Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw

04/03/2022 | FR / NL

Op 8 maart zullen wij, zoals ieder jaar, de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw onder de aandacht brengen. Waarom is zo'n dag vandaag nog nodig? Een terechte vraag. Vrouwen maken toch meer dan de helft van de mensheid uit. Eigenlijk zouden ze hun stem niet hoeven te laten horen.  

Vrouwen zijn echter nog te vaak het slachtoffer van discriminatie, ongelijkheid en geweld. Zelfs hun basisrechten worden hen nog al te vaak ontzegd. 8 maart is een dag die in het teken staat van vrouwen en hun rechten. Daarom vestigen de vrouwen van de BBTK de aandacht op een aantal fundamentele kwesties waarmee rekening moet worden gehouden.  

Vrouwen zijn de eerste slachtoffers van oorlog  

Allereerst wil de BBTK zijn solidariteit betuigen met alle vrouwelijke oorlogsslachtoffers, in Oekraïne en elders. Schendingen van het internationaal recht die leiden tot oorlog en het afslachten van bevolkingsgroepen zijn op geen enkele manier te rechtvaardigen. Wij zijn en blijven solidair met al deze mensen. Het zijn vaak ontheemde vrouwen die de weg van ballingschap kiezen om hun gezin veilig te stellen. 

Wij verwachten van de Belgische regering een echt opvangbeleid voor de Oekraïense slachtoffers en voor alle vrouwen in de wereld die zich in soortgelijke situaties bevinden. Vluchtelingen opdelen in categorieën is onaanvaardbaar. Oorlog leidt enkel tot verwoesting. Er moeten zo snel mogelijk oplossingen worden onderhandeld waarbij het internationaal recht wordt gerespecteerd. 

Spierballen doen rollen is goed, vrede tot stand brengen is beter!

Arbeidsdeal: vrouwen staan alweer in de kou  

De onlangs door de regering aangekondigde maatregelen over de arbeidswereld laten helaas alweer veel vrouwen in de kou staan. De BBTK klaagt het gebrek aan ambitie van deze beruchte ‘arbeidsdeal’ aan. Waar in de voorstellen zit de sociale vooruitgang voor vrouwen? In de maatregelen van de 4 dagenweek? Nee, vrouwen zullen hier waarschijnlijk geen gebruik van maken door het gebrek aan geschikte kinderopvang. Vrouwen staan jammer genoeg nog steeds meer dan mannen in voor de zorg voor andere gezinsleden. In de uitbreiding van nachtwerk dan? Zeer zeker niet…    

Vrouwen in onzekerheid: energiearmoede, werkonzekerheid  

Vijftig jaar geleden was deeltijds werk het exclusieve voorrecht van vrouwen. Vandaag is het in sommige sectoren de norm geworden voor zowel mannen als vrouwen en vaak wordt het opgelegd (en niet gekozen). Die werknemers, en zeker de alleenstaanden, hebben het moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen: de rekeningen stapelen zich op en er is geen geld...  

8 maart is dus ook het moment om te herinneren aan onze eis van een minimumloon van € 14 per uur of € 2300 bruto per maand (automatisch geïndexeerd). Er zitten nog te veel vrouwen ver onder dit loon (denk maar aan sectoren waar veel vrouwen in werken zoals de handel, dienstencheques, woonzorgcentra...). Loongelijkheid moet er NU komen. Weg met het glazen plafond!  

Naast het menselijk drama in Oekraïne, weten we dat het conflict ook rampzalige economische gevolgen zal hebben in de hele wereld. Al maanden stijgen de gas- en elektriciteitsrekeningen tot ongekende hoogten. We weten nu al dat de prijzen nog meer zullen stijgen door de oorlog en de druk op de energiemarkt. De onmiddellijke verlaging van de btw op energieprijzen tot 6% is een eerste maatregel die dringend moet worden genomen! We zijn het blijven herhalen: dit is vandaag meer dan ooit een noodzaak.  

De coronacrisis die we sinds twee jaar doormaken heeft ook zware gevolgen gehad voor de economie en de werkzekerheid: herstructureringen, sluitingen van bedrijven, onzekerheid... Veel werknemers worden geconfronteerd met onzekerheid en maken zich zorgen over hun toekomst. 

We moeten solidair zijn met al die vrouwen die vechten om hun job te redden.  

Recht op waardige landingsbanen en pensioenen

Een andere cruciale kwestie die bij de regering op tafel zal liggen, is die van de pensioenen. Minister Lalieux is inderdaad bezig met een groot hervormingsproject en ook hier valt te vrezen dat het opnieuw vrouwen zijn die het gelag zullen betalen.  

De BBTK bevestigt voorstander te zijn van de terugkeer naar het pensioen op 65 jaar. We zijn tegen de beperking van de gelijkstellingen voor de verhoging van het pensioen. We willen dat rekening wordt gehouden met de zwaarte van het werk voor de landingsbanen. SWT moet voor iedereen toegankelijk zijn en er moeten eindeloopbaanformules zijn zoals een toegankelijk halftijds tijdskrediet.  

Stop het geweld tegen vrouwen  

Femicide (vrouwenmoord), fysiek en psychologisch of seksueel geweld... De cijfers spreken voor zich: het geweld tegen vrouwen neemt toe. De coronacrisis heeft in sommige gevallen het huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen alleen maar verergerd. Er moeten meer middelen worden ingezet om een einde te maken aan deze dramatische situaties. 

We moeten anticiperen, voorkomen, informeren, opvoeden, communiceren en verdedigen

Kinderen moeten van jongs af aan worden opgevoed met gendergelijkheid. Op alle fronten moeten we luid en duidelijk verkondigen dat een vrouw verkrachten een vergrijp, een misdaad is. Het is in de scholen, bedrijven en de volledige samenleving dat steeds krachtiger campagnes moeten voeren om mensen te sensibiliseren en te helpen om geweldssituaties op tijd op te sporen!  

Het lichaam van een vrouw is van haar 

Vrouwen moeten nog steeds achterhaalde praat aanhoren over wat zij met hun lichaam en hun baarmoeder (zouden) moeten doen. Abortus is een recht, geen misdaad. Net als geen kind krijgen een recht is. Wij blijven ons verzetten tegen elk beleid dat dit basisrecht beperkt.  

Of het nu gaat om mensenrechten, economische of sociale rechten, wij eisen een vrouwvriendelijke wereld. Dat is de boodschap die wij op 8 maart, de actiedag voor vrouwenrechten, zullen verkondigen. 

Het ABVV organiseert overal in het land acties. Spreek je syndicaal afgevaardigden aan en staak! Een wereld van gelijkheid is de zaak van iedereen, zowel van mannen als van vrouwen!