candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Interim? Laat je premie niet schieten!

22/11/2021 | FR / NL

Jij hebt ook recht op een eindejaarspremie. Heb je tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 genoeg dagen als uitzendkracht gewerkt, dan krijg je een attest van het sociaal fonds. Om je premie te ontvangen, volstaat het dit attest ingevuld te bezorgen aan je BBTK-afdeling of je delegee.

Lid van de BBTK-ABVV? Dan heb je ook recht op een syndicale premie.

Voor info en voorwaarden:

www.rechtenuitzendkracht.be