becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

I-mens | Steekt i-mens geld voor werknemers in eigen zak?

08/04/2022

Het nieuwe barema B1Bter betekent een serieuze loonsverhoging ten opzichte van het oude barema B1Bbis. Dit oude barema wordt in de sector voornamelijk gegeven aan het begeleidend personeel. Toch kregen ook andere werknemers, zoals bijvoorbeeld vroedvrouwen, in het verleden dit barema toegekend. Voor het berekenen van de subsidies die werkgevers zoals i-mens zouden krijgen voor het nieuwe barema en de loonsverhoging, werd gekeken naar de volledige groep werknemers onder het oude barema B1Bbis. Werkgevers kregen meer dan 16,5 miljoen euro voor de overgang naar B1Bter. 

We stellen nu vast dat i-mens meent dat enkel het begeleidend personeel recht heeft op dit nieuwe barema B1Bter, en bepaalde groepen werknemers die vroeger het B1Bbis-barema kregen, onterecht naar andere barema’s verplaatst. Zo kunnen die mensen niet genieten van de loonsverhoging voortvloeiend uit B1Bter. Onaanvaardbaar, want de werkgever heeft wel subsidies gekregen om ook aan het niet-begeleidend personeel het nieuwe barema toe te kennen! Steekt i-mens dit geld in eigen zak?

We hebben dit de afgelopen maanden al verschillende keren aangekaart bij de directie, die telkens weigerde in te gaan op onze eis om iedereen te laten overgaan van B1Bbis naar B1Bter. I-mens is de enige die dit zo aanpakt: andere organisaties in de gezinszorg hebben de overgang naar B1Bter wel correct toegepast.

Omdat de gesprekken met de directie op dit onderwerp spaak liepen, hebben we het probleem ook aangekaart op sectoraal niveau. Daar werd ons bevestigd dat er met iedereen in het oud barema B1Bbis werd rekening gehouden bij het berekenen van de budgetten van de subsidies, niet enkel met het begeleidend personeel. 

Gewapend met die conclusie keren we in ieder geval terug naar het sociaal overleg. We eisen een overgang naar het barema B1Bter voor iedereen die vroeger in het barema B1Bbis zat. Zit jij in het oud barema B1Bbis en is je barema onterecht niet aangepast? Laat dit ons zeker weten!