becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Indexeringen mei 2022

29/04/2022 | FR / NL

De levensduurte evolueert, je loon ook. Deze evolutie wordt de automatische indexering van de lonen genoemd.  

Klik op het pamflet van jouw paritair comité voor gedetailleerde info.  

Ken je je paritair comité niet? Neem een kijkje op je loonbrief of spreek je BBTK-delegee aan.

pc 210 paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid+2%
pc 216paritair comité voor de notarisbedienden+3,70%
pc 224paritair comité voor de bedienden van de non-ferro metalen +7,54%
pc 309paritair comité voor de beursvennootschappen+1,6754%
pc 310 paritair comité voor de banken+1,68%
pc 312paritair comité voor de warenhuizen+2%
pc 331 paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssectoren (excl. Kinderopvang & geestelijke gezondheidszorg)+2%
pc 130 paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf+2%
pc 303.01paritair comité voor de filmproductie+2%
pc 330.00paritair comité voor de  gezondheidsinrichtingen en -diensten+2%
pc 330.01paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten+2%
pc 330.02paritair comité voor bicommunautaire gezondheidsinrichtingen- en diensten +2%
pc 330.04paritair comité voor overige gezondheidsdiensten en instellingen+2%
pc 335 paritair comité voor dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen+2%
GMMIGMMI (gewaarborgd minimum maandinkomen)+2%