Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Socialprofitsectoren | Wetgeving 'bekwame helper' in werking getreden

18/03/2024 | FR / NL

Een bekwame helper is iemand die geen verpleegkundige is, maar toch verpleegkundige handelingen mag stellen bij de zorg voor een persoon buiten een zorginstelling. Denk bijvoorbeeld aan scholen, kinderdagverblijven, instellingen voor personen met een handicap, bij de mensen thuis etc. Dit nieuwe statuut is er gekomen omdat in de praktijk deze handelingen soms al gesteld werden door niet-verpleegkundigen, maar er hierdoor onduidelijkheid bestond over aansprakelijkheid wanneer er zaken fout lopen. 

Let op: je kan als werknemer nooit verplicht worden om deze handelingen te stellen, dit gebeurt op basis van vrijwilligheid. De bekwame helper krijgt de verpleegkundige handelingen gedelegeerd van de zorgverstrekker (arts, verpleegkundige etc.) van de patiënt. De zorgverstrekker moet er dan ook op toezien welke handelingen gesteld mogen worden in functie van de gezondheidstoestand van de patiënt, die regelmatig geëvalueerd wordt. Daarnaast moet ook de patiënt toestemming geven om behandeld te worden door de bekwame helper. 

De lijst met handelingen die gesteld mogen worden is erg lang en kan gaan van het toedienen van oogdruppels tot insuline toedienen. Je kan de volledige lijst vinden op bekwamehelper.be. Er wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen de ‘simpele’ handelingen op basis van een instructie en de ‘complexe’ handelingen waarvoor de bekwame helper eerst een opleiding moet volgen. 

De regels en afspraken rond het invoeren van het statuut ‘bekwame helper’ worden besproken op het sociaal overlegorgaan in je organisatie. Je BBTK-delegees zullen hier informatie krijgen over de handelingen en de voorafgaande opleidingen, de impact op de arbeidsorganisatie en andere praktische zaken. Binnen de 6 maanden na het invoeren van het statuut zal dit ook geëvalueerd worden op het sociaal overleg. Aarzel dus niet om je bedenkingen mee te geven aan je delegees. 

Nog vragen of opmerkingen? 

Aarzel niet om je vakbondsafgevaardigde of lokale BBTK-afdeling te contacteren indien je hier nog vragen over hebt. 

Nog geen lid? Je vindt een lidmaatschapsformulier op onze website. Volg ons zeker ook op Facebook op de pagina ‘ABVV social profit’ voor het laatste nieuws uit je sector. Samen sterk!