becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Delhaize: korting op de werknemers, neen bedankt!

13/03/2023 | FR / NL

Delhaize kondigde begin maart aan om de 128 winkels in eigen beheer te franchiseren. Dit betekent verzelfstandigen waardoor de 9.000 betrokken werknemers naar een paritair comité zullen worden overgeheveld met slechtere loon-en arbeidsvoorwaarden. Wij kunnen dit niet aanvaarden en jij mag dat ook niet doen.

Waarom?

Delhaize is geen bedrijf in moeilijkheden dat verlies maakt. Door de sterke resultaten van het bedrijf in het voorbije jaar werd het loon van de CEO van Ahold-Delhaize onlangs verhoogd tot € 6,519 miljoen (tegenover € 5,7 miljoen het jaar daarvoor). 

Delhaize stelt dat de geïntegreerde winkels zowat 1,1% verlies aan groei kennen, terwijl de gefranchiseerde formats een positieve groei van 3,5% laten optekenen. Dat is appelen met peren vergelijken. 

Het is trouwens zo dat 25% van de gefranchiseerde winkels in moeilijkheden verkeert en dat dit niet zelden leidt tot ontslagen. 

Er zijn andere manieren om de verkoopcijfers op te krikken en groei te realiseren dan trouwe werknemers aan de deur te zetten. Dit is het opofferen van 9.000 mensen voor een kapitalisme zonder enig fatsoen. Delhaize kondigde begin maart aan om de 128 winkels in eigen beheer te franchiseren. 

We moeten nadenken over wat voor maatschappij we willen. Wees solidair met de werknemers van Delhaize. Zij hebben zich jaren ingezet voor het bedrijf en worden nu gedumpt. Als we dit toelaten, zijn er geen grenzen meer.

Vandaag zijn het de werknemers van Delhaize, morgen ben jij het misschien.

De werknemers van Delhaize voeren sinds deze aankondiging actie en je staat daarom misschien voor een gesloten deur. Hun reactie is begrijpelijk.

De directie van Delhaize toonde echter geen enkel begrip en besloot zelfs om de leveringskosten voor thuisbestellingen tijdelijk te laten vallen. Dit is niet meer of minder dan een poging tot de staking te breken.

Maak mee met ons een vuist en laat je niet meesleuren in hun poging de solidariteit te ondermijnen!

Alleen samen staan we sterk.

We zijn allemaal solidair met de werknemers van Delhaize!