becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Een indexsprong: pure diefstal van koopkracht

15/06/2022 | FR / NL

Na het VBO en de rechtse partijen in de regering is het nu de beurt aan Voka (Vlaamse werkgeversorganisatie) om de loonindexering opnieuw ter discussie te stellen. Deze keer wordt als toverformule gepleit voor een indexsprong van 3% in ruil voor een nettopremie van € 500. Is dat een goed of een slecht idee? Het kan misschien goed klinken maar het is vooral een slecht idee dat iedereen veel geld zal kosten en dat gevolgen zal hebben tijdens de loopbaan.

De automatische indexering garandeert de koopkracht van iedereen: werknemers, mensen met een sociale uitkering, kleine of grote lonen. Stijgen de prijzen in de winkel? Dan stijgt ook het bedrag van je loon of uitkering. 

Het is gewoon een manier om de inflatie achteraf te corrigeren. Het is dus geen loonsverhoging en zeker geen cadeau van je werkgever. Het zijn de vakbonden die gevochten hebben voor dit systeem en dat zullen blijven doen. Het is een gedeeltelijke inhaalbeweging van je koopkracht, aangezien de index een gezondheidsindex is. Sommige producten, zoals brandstof en tabak, worden namelijk niet meegenomen in de berekening van de indexering en dus in de inhaalbeweging van de lonen. 

Je mag ook niet vergeten dat de sociale zekerheid mede dankzij de loonindexering wordt gefinancierd. Als je brutoloon stijgt, dan stijgen de RSZ-bijdragen ook en vloeit er meer geld naar de sociale zekerheid, waardoor de inflatie ook beter kan worden gevolgd. 

Je hoort vast wel eens zeggen: "Mensen met een hoger loon krijgen een grotere verhoging, is dat wel nodig?”. Ja! Want de sociale zekerheid heeft financiële middelen nodig die ook geïndexeerd worden, dus blijft de indexering van de hoogste lonen onontbeerlijk. Dit is belangrijk want iedereen maakt op een bepaald moment gebruik van die sociale zekerheid. Zo betalen we bv. de pensioenen, de uitkeringen bij ziekte, het kindergeld… maar ook de gezondheidszorgen. Dat wij amper € 4 bij de huisarts betalen is dankzij de sociale zekerheid. 

De indexering zorgt dus ook voor een grotere financiering van de sociale zekerheid, wat voor iedereen positief is. Als de bron opdroogt wegens het uitblijven van indexeringen zullen ook de uitgaven (dus ook de uitkeringen) dalen. We kunnen ons met andere woorden geen indexsprong veroorloven. Het zou ons allemaal armer maken. 

Iemand verdient € 3000 bruto. 3% indexsprong is € 90 per maand ofwel € 1252,8 op één jaar (vakantiegeld en eindejaarspremie inbegrepen). 

Met een inflatie van 2 % per jaar en er van uitgaande dat die persoon nog 30 jaar moet werken, komt het verlies op € 62.302 bruto. In de plaats heeft die persoon € 500 netto gehad… 

Dit is bovendien zo’n € 85.000 verlies aan inkomsten voor de sociale zekerheid én € 10.000 minder belastinginkomsten! Je kan er zeker van zijn dat dit verlies op de een of andere manier gecompenseerd moet worden. 

 
€ 1.252,8 bruto 

 

€ 500 (eenmalige premie)

€ 62.302 bruto€ 85.000

 

€ 500 (eenmalige premie 2022) 

Ter herinnering: de regering-Michel voerde een indexsprong door van 2%. Alle werknemers samen hebben al duizenden euro's verloren!

Ook daarom komen we 20 juni op straat! We kunnen niet zonder de automatische indexering. Deze zorgt voor het behoud van onze koopkracht en de sociale vrede. Je kan op ons rekenen om dit systeem te blijven verdedigen. Meer info: