becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Zeeman: syndicaal nieuws 05/2022

10/05/2022 | FR / NL

De loonproblemen werden besproken in verschillende SD-vergaderingen.

Een latere betaaldatum werd door de directie als oplossing geboden, eventueel met de uitbetaling van een voorschot.

Deze piste hebben we voorlopig ON HOLD gezet tot de invoering van het nieuw payrollsysteem (verwachte timing oktober 2022).

Een latere uitbetaling zal ervoor zorgen dat er minder correcties zullen zijn, aangezien de berekening dan kan gebeuren op basis van 3 weken effectieve prestaties. (huidig systeem, slechts op basis van 1 week effectieve realisatie + 3 weken volgens de (fictieve) planning).

Maar uiteraard moet er ook bekeken worden of de werknemers daardoor niet in gedrang komen met de betaling van leningen, facturen, …

We hebben daarom gevraagd om de werknemers hier EERST over te bevragen via een enquête.

We verwachten dat er in tussentijd wel ACTIES worden ondernomen:

  • tijdige uitbetaling van studenten
  • verbeteren van processen en procedures om payroll problemen te voorkomen (vb. tijdig bezorgen van documenten bij indiensttreding, …)
  • indien er te weinig loon betaald wordt, vragen wij een tussentijdse betaling
  • een vervangend loonbriefje per maand, zodat de werknemers een duidelijk overzicht hebben
  • te veel betaald loon niet inhouden zonder voorafgaandelijk akkoord en toelichting over de reden + mogelijkheid bieden voor een afbetalingsplan

(let op:  het vakantiegeld valt niet onder de toepassing van de loonbeschermingswet)

  • extra versterking payroll team
  • tijdig vragen beantwoorden

Wanneer de vervaldatum bereikt wordt, krijgt de werknemer een nieuwe kaart naar het thuisadres gestuurd.

De BBTK heeft de directie nog eens gewezen op de correcte toepassing van de cao m.b.t. looncategorie 5:

De filiaalbeheerder die leiding geeft in een filiaal met 4 VTE (inclusief haar/hemzelf) en tenminste 2 jaar de functie uitoefent, heeft recht op cat. 5.

Zodra iemand voldoet aan de voorwaarden moet het loon vanaf de 1ste van de volgende maand worden aangepast.

Indien dat niet tijdig gebeurd is, zal dat met terugwerkende kracht worden rechtgezet.

De BBTK heeft gevraagd om een emailadres van Zeeman te voorzien voor de leidinggevenden. Dit zal door de directie bekeken worden. Ook zal er printpapier voorzien worden of wordt de mogelijkheid geboden om iets af te drukken bij een kopieercentrum. De kosten kunnen dan doorgegeven worden aan de regiomanager.

Vragen? Aarzel niet om jouw BBTK afgevaardigde te contacteren.