Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Samenwerking met Indonesische vakbonden gaat tweede cyclus in (2022-2026)!

27/03/2023 | FR / NL

De BBTK heeft sinds 2017 een internationaal project in Indonesië met drie textielvakbonden: SPN, Garteks en GSBI. De leden van deze vakbonden werken in textielfabrieken voor bekende merken zoals Nike, Adidas, Puma, New Balance  enz.

In de eerste cyclus waren er op vraag van onze lokale partners twee belangrijke pijlers:

  • De vakbonden intern versterken: wij deelden onze kennis wat betreft ledenwerving, communicatie, onderhandelingstechnieken… kortom, onze corebusiness; 
  • Het FOA protocol: in 2011 tekenden Indonesische vakbonden een historische overeenkomst met kledingfabrieken en internationale sportmerken zoals Nike, Adidas en Puma. De doelstelling van het Freedom of Association (FOA) Protocol is om ervoor te zorgen dat vakbondsvrijheid en vakbondsactiviteiten vrij kunnen worden uitgevoerd in de kledingfabrieken die leveren aan deze grote sportmerken Uiteindelijk werden er drie punten opgenomen om over te onderhandelen: vrijheid van vereniging (oprichten van vakbonden), jobzekerheid (arbeidsovereenkomsten) en minimumlonen. Er zijn concrete afspraken gemaakt over het oprichten van vakbonden op ondernemingsvlak. Voor zowel de onderhandelingen over jobzekerheid en minimum lonen stonden de merken op de rem. Met het project proberen wij om deze onderhandelingen terug op de rails te krijgen. Via het project konden alle betrokken vakbonden gezamenlijke strategieën uitwerken ter voorbereiding van de onderhandelingen voor de tweede fase.

Tweede fase: een nieuwe partner en nieuwe accenten

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van een van de vakbonden waar we mee samen werkten. De samenwerking met GSBI werd kameraadschappelijk stopgezet. We zijn er zeker van dat we hen in de toekomst nog zullen tegenkomen om de rechten van de werknemers te verdedigen. Dat zit namelijk in ons DNA. De BBTK bedankt GSBI dan ook oprecht voor hun inzet en engagement in het project. 

Gelukkig konden we ook een nieuwe partner verwelkomen: FSPMI. Zij springen mee op deze rijdende trein en zien wat er ondertussen al van het project geworden is. We zijn er van overtuigd dat hun deelname een meerwaarde is voor het project. 

Waarom is de BBTK actief in Indonesië?

Internationale solidariteit is één van onze kernwaarden en het beste antwoord op globalisering. Ons venster op de wereld is nu eenmaal volledig opengezet. Onder impuls van de toenemende welvaart, technologische kennis en vervoersmogelijkheden zijn ook werkgevers verder gaan kijken dan wat er in hun eigen regio afspeelt en hebben verschillende bedrijven de productie van bepaalde goederen naar andere landen verhuisd omdat het, door de lagere lonen, in andere landen goedkoper kan.  

Als vakbond hebben we dan een keuze: we kunnen proberen ons zoveel mogelijk af te sluiten of we kunnen meestrijden voor de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in het buitenland. De BBTK kiest resoluut voor dat laatste! 

Indonesië verwelkomt de bedrijven met open armen door hen van goedkope arbeidskrachten te voorzien. De werkgevers zitten in een fauteuil en kunnen van vandaag op morgen beslissen de productie te verhuizen naar een andere provincie waar het nog goedkoper kan. 

Omnibus law 

De textielsector in Indonesië is nog aan het herstellen van de pandemie. Door het sluiten van de winkels werden de bestellingen geannuleerd en was er uiteraard minder tewerkstelling. De textielvakbonden worden nu geconfronteerd met een Indonesische overheid die nog een stap verder gaat en misbruik maakt van de COVID-periode om de vreselijke “Omnibus law” (Job creation act) te forceren. Deze wet is zogezegd bedoeld om de tewerkstelling en investeringen een boost te geven door de regels voor bedrijven te verminderen. Ze bedreigt de arbeidsvoorwaarden maar zal ook ecologische gevolgen hebben door dat bedrijven gemakkelijk mogen ontbossen. Het wordt bovendien een omnibus law genoemd omdat de tekst meer dan 1000 pagina’s bevat. Het is dus duidelijk dat deze wet gevolgen heeft voor alle Indonesische vakbonden maar ook gewoon de burgers. 

Als syndicalisten hebben we niet meer redenen nodig om onze Indonesische kameraden bij te staan. De BBTK gaat mee zoeken naar manieren om dit monster van een wet te tackelen. Wij gaan na hoe we vanuit het einde van de supplychain (de winkels) mee kunnen zorgen dat er voldoende aandacht gaat naar de rechten van de werknemers aan het begin (de productie). Onze strijd is inherent verbonden. 

Meer weten over internationale solidariteit? 

De BBTK ging onlangs op bezoek bij de partners. Je kan het verslag hier lezen. Duik mee in de wereld van internationale solidariteit en je zal opkijken van de vele parallellen tussen onze strijd hier in België en die van hen in Indonesië. 

Het zit immers in het DNA van vakbonden: opkomen voor de rechten van alle werknemers!

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten op internationaal niveau van BBTK? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. We houden uiteraard ook onze website up to date.