becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Pc 319.01 (CAW) | 'Neen' tegen het koppelen van onze werking aan commerciële bedrijven!

06/07/2022

De CAW’s hebben een essentiële publieke opdracht en dienen mensen via welzijnswerk te ondersteunen. Voor deze publieke taak krijgen we middelen van de overheid, die het recht op hulp moet garanderen. Door nu een commerciële samenwerking aan te gaan met LU, iets wat nog nooit eerder gezien is in onze sector, zetten we de deur open voor bepaalde politici om onze subsidiëring nog meer in vraag te stellen en de middelen richting onze sector te verminderen. 

Door deze samenwerking verbindt de CAW-groep ook een belangrijke maatschappelijke opdracht aan een commercieel bedrijf dat als hoofddoel ‘winst maken’ heeft. Naast de ethische bezwaren, betekent dit ook dat een financiering via zo’n samenwerking nooit gegarandeerd is: wanneer de winstmarges van een commercieel bedrijf kleiner worden, zullen dit soort samenwerkingen als eerste sneuvelen.

We stellen ons ook de vraag of onze ‘merknaam’ zomaar gekoppeld kan worden aan een bedrijf zonder dat we op de hoogte zijn van bepaalde standpunten die ze erop achterhouden, of in hoeverre de sociale wetgeving gerespecteerd wordt etc. Heeft de CAW-groep hier voldoende research verricht of heeft ze LUkraak een partner gekozen omdat dit LUcratief was?

In de meeste CAW’s is het nu al op de tanden bijten om onze opdracht te vervullen met de middelen die we krijgen. Door de steeds groter wordende hulpvraag lopen de structurele tekorten alsmaar op. Je zou daardoor denken dat elke euro extra welkom is, maar samenwerkingen met commerciële bedrijven lossen dit probleem niet op. Het is niet aan de CAW’s om te bedelen; het is aan de overheid om voldoende te investeren in welzijnswerk. 

De BBTK roept dan ook alle CAW’s en de CAW-groep op om de samenwerking met commerciële bedrijven stop te zetten, en mee te ijveren voor het bekomen van meer publieke middelen zodat er grondig geïnvesteerd kan worden in onze werking en hulpverlening. 

Heb je vragen of opmerkingen over dit pamflet? Aarzel niet om je BBTK-delegees of je lokale BBTK-afdeling te contacteren. Nog geen lid? Je vindt een lidmaatschapsformulier op onze website. Je kan ons ook op Facebook terugvinden op de pagina ‘ABVV social profit’ voor het laatste nieuws uit je sector. Samen sterk!