becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Sectorakkoord voor de bedienden van de logistiek (2021-2022)

29/11/2021 | FR / NL

De onderhandelingen in pc 226 zijn afgerond. Na verschillende moeilijke onderhandelingsronden is er een akkoord voor de bedienden in de logistieke sector.

Enerzijds was het door de loonnormwet niet mogelijk om te onderhandelen over meer dan 0,4% loonverhoging. Anderzijds hebben de resultaten die verschillende bedrijven behaald hebben tijdens de Coronacrisis, zich niet vertaald in een serieuze bijkomende koopkrachtverhoging op sectorvlak.  

We moeten ons ons daar absoluut blijven tegen verzetten! De loonnormwet moet gewijzigd worden zodat er opnieuw vrije onderhandelingen komen en we een deel van de koek kunnen krijgen. Niet enkel de kruimels!  

Hieronder vind je wat we wel bereikt hebben:

  • Verhoging van de reële lonen, barema’s en huisbarema’s met 0,4% vanaf 01/12/2021
  • Eenmalige Coronapremie van € 40 (voor bedienden in dienst op 23/11/21 en 6 maanden ononderbroken loon ontvangen op 23/11/21)
  • Eenmalige Coronapremie van € 250 (voor bedienden in dienst op 23/11/21 en minstens 175 effectief gewerkte dagen gedurende referteperiode van 01/03/2020 tem 31/05/2021

Betere afspraken zijn mogelijk op bedrijfsvlak

  • Aanpassing leeftijdsgrens naar 55 jaar bij vermindering van de arbeidsprestaties naar halftijds of met 1/5de
  • Behoud aanvullende premie van € 90 bruto bij vermindering met 1/5de op 60 jaar
  • Aanvullende premie van € 90 bruto bij vermindering met 1/5de vanaf 55 jaar in het kader van landingsbaan met lange loopbaan of zwaar beroep
  • Leeftijdsverlaging van 57 naar 55 jaar vanaf 01/01/2022 voor de aanvullende premie van € 100 bruto bij vermindering van de helft van de arbeidsprestaties

De drempel blijft vastgesteld op 7 %

Het akkoord voor tijdskrediet, lange loopbaan, wordt verlengd tot 30/06/2023 en tijdskrediet met motief tot 31/12/2023

Behoud van de wettelijk voorziene stelsels tot 30/06/2023

  • Vanaf 01/12/2021 indexering van de werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten met 2,87% (privé-vervoer)
  • Vanaf 01/12/2021 verhoging van de werkgeverstussenkomst in het gemeenschappelijk openbaar vervoer tot 90% van de prijs van het vervoersbewijs, tenzij er een derdebetalerssysteem

Het rouwverlof wordt uitgebreid met 1 dag  

Vanaf 01/01/2022 wordt een bijkomende premie bovenop de RVA-uitkering betaald van € 30 bruto per volledige dag en € 15 voor een halve dag seniorvakantie

Bij overgang van statuut arbeider naar bediende in dezelfde onderneming, wordt vanaf 01/01/2022 de anciënniteit voor de helft overgenomen, met een maximum van 6 jaar

Voor meer gedetailleerde info kun je terecht bij je syndicaal afgevaardigde of lokale BBTK-afdeling