becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

ING of wanneer er geen respect meer is voor democratie, overleg en de mens

13/02/2023 | FR / NL

Peter Adams was consultant bij “Boston Consulting”. Vandaag is hij de CEO van ING. Vóór zijn komst was men bij ING al gewend aan kostenbesparende maatregelen en personeelsinkrimping om steeds meer winst te genereren. Met Peter Adams gaan we nog een stapje verder. Naast filiaalsluitingen in overvloed is er ook de niet-naleving van sociale procedures en de onderhandelde akkoorden, het gedwongen ontslag van werknemers maar ook van zelfstandige agenten. Allemaal praktijken die de BBTK al maanden aan de kaak stelt.

Maar omdat Peter Adams niet tegen kritiek op zijn agressieve management kan, besloot hij een krachtig signaal te geven door een procedure te starten om de hoofdafgevaardigde van de BBTK, Pascal Breyer, wegens dringende reden te ontslaan (om, zo denkt hij, meer armslag te krijgen).

De reden die werd gegeven om de personeelsvertegenwoordiger “buiten te gooien”: de sociale en vakbondsinformatie was te kritisch en de communicatie vond plaats via nieuwsbrieven die op te grote schaal in de onderneming werden verspreid en, als opperste misdaad, extern werden doorgespeeld naar de afgevaardigden van het BBTK-comité "Banken". De directie beschouwde de vakbondsinformatie als lekken naar de concurrentie (sic).

De realiteit is dat de heer Adams iedereen buiten spel wil zetten die zich zou kunnen verzetten tegen de komende nieuwe (anti-)sociale maatregelen en waarvan sommige naar verwachting binnenkort zullen worden opgelegd.

Ondertussen zal de BBTK zijn uiterste best doen om te bewijzen dat de wens van de CEO van ING om onze afgevaardigde Pascal Breyer te ontslaan uitsluitend verband houdt met zijn vakbondsactiviteit.

Als de heer Adams denkt dat hij de BBTK kan "muilkorven" door democratisch verkozen personeelsvertegenwoordigers te ontslaan, kunnen we hem alvast vertellen dat hij ons dag na dag, week na week, op zijn weg zal vinden.

Shame on you Mister Adams