candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Wil jij kandidaat zijn bij de sociale verkiezingen? Grijp dan nu je kans!

14/01/2020 | FR / NL

Een onveilige werkomgeving, onvoldoende aandacht voor de rechten van de werknemers, arbeids- en loonvoorwaarden die onder de verwachtingen van het personeel blijven … In elk bedrijf zijn er dingen die we graag willen veranderen, verbeteren en zaken die gewoonweg niét werken. Sommige zaken lopen ook goed, zijn noodzakelijk voor het welzijn van de werknemers en moeten koste wat het kost worden veiliggesteld of zelfs uitgebreid. 

Voel jij je betrokken bij wat er gebeurt in je bedrijf? Wil je samen met de BBTK de hartslag van de toekomst vormen? Dan is personeelsvertegenwoordiger worden de geknipte uitdaging voor jou. Maar wacht niet té lang meer! De sociale verkiezingen zijn een vlot draaiend beslissingsproces waarbij verschillende regels moeten worden nageleefd. Het verloop van de sociale verkiezingen is onderverdeeld in verschillende fases. De lijsten met de kandidaten moeten daarbij tussen 17 en 30 maart ingediend worden. Dat lijkt misschien nog ver weg maar dat is het niet. Wist je trouwens dat je als potentiële kandidaat, vanaf het begin beschermd bent tegen ontslag? 

Wij vroegen enkele kandidaten bij de volgende sociale verkiezingen waarom zij (opnieuw) zich kandidaat stellen in hun bedrijf. Wat motiveert hen om de belangen van hun collega’s te verdedigen? En wie weet … misschien heb je na het lezen van hun verhaal ook wel zin om je kandidaat te stellen. 

Marie Jeanne, afgevaardigde bij Thuishulp sinds 34 jaar 

“Toen ik bij Thuishulp startte was er nog geen vakbondsdelegatie. Toch heb ik bij het eerste probleem dat ik had de hulp ingeschakeld van de vakbond. En zo ben ik er vanzelf ingerold. Ik wou mijn collega’s bijstaan wanneer ze hulp nodig hadden en hen antwoorden geven op de vragen die ze zich stellen. Ook de collega’s die zichzelf niet altijd even goed kunnen uitdrukken wou ik een stem geven. Dat is na al die jaren nog altijd mijn motivatie en ik doe het nog altijd graag. Als vakbondsafgevaardigde wou ik ook het beleid van Thuishulp mee vorm geven. Goed onderhandelen en oplossingen zoeken is dan heel belangrijk. Dat is niet altijd even gemakkelijk. 

Er is de laatste jaren heel wat veranderd in ons bedrijf maar ook in onze vakbondswerking. Vroeger werden wij namelijk vertegenwoordigd door de Algemene Centrale. Sinds het akkoord van mei 2018 zitten we bij de BBTK. Dat wil zeggen: nieuwe gezichten, nieuwe secretarissen, nieuwe werkwijzen … Allemaal zaken die, ondanks de goede ondersteuning, toch niet evident zijn. Ook daarom ben ik opnieuw kandidaat in mei. Zo kan ik mijn jongere collega-afgevaardigden zo veel mogelijk bijstaan.” 

Stefan, kaderlid en afgevaardigde bij Lineas sinds 4 jaar 

“Na 30 jaar actief te zijn in de logistiek en het transport (pc 226), stelde ik vast dat het evenwicht tussen werkgever en werknemer wel eens zoek durft te geraken. Daar wou ik verandering in brengen zodat collega’s met een goed gevoel kunnen komen werken. Helaas loopt het niet altijd even vlot. Toch is syndicaal actief zijn niet alleen op de barricaden staan. Het betekent ook overleg met alle betrokken partijen om samen tot een oplossing te komen. 

De afgelopen vier jaar hebben we er als syndicale ploeg vooral voor gezorgd dat gemaakte afspraken ook effectief werden uitgevoerd. Zo hebben we bijvoorbeeld de eerste concrete stappen gezet voor de nodige aanpassingen aan het arbeidsreglement. 

Ik roep iedereen ook zeker op om in mei te gaan stemmen. Het verleden bewijst dat we door te strijden rechten kunnen afdwingen waar we vandaag nog steeds van genieten. Enkel met een duidelijk mandaat kunnen we ons gewicht in de schaal leggen om niet enkel op bedrijfsniveau maar ook nationaal die rechten te verdedigen!”

Vincent, al 11 jaar afgevaardigde, sinds juli 2019 bij Liberty Steel 

“Ik ben er altijd al van overtuigd geweest dat je je moet organiseren om de belangen van de werknemers zo goed mogelijk te verdedigen. 

Meer algemeen zijn sociale verkiezingen ook een moment waarop je kan inschatten wat de leden van het geleverde werk vinden en hoeveel vertrouwen ze in hun vakbond stellen. Om al die redenen en nog veel meer ben ik het engagement aangegaan en stel ik me opnieuw kandidaat voor de sociale verkiezingen van 2020!

Recent werden nog enkele jonge werknemers aangeworven en dat ondanks de vele herstructureringen in de Luikse staalnijverheid. Het doet deugd om hen te zien werken in functies die gedoemd waren om te verdwijnen. 

De werkwereld en de samenleving in haar geheel zijn ingrijpend veranderd ... In een context die steeds vijandiger wordt lijken engagement en vastberadenheid mij meer dan ooit noodzakelijk.” 

Marjorie, sinds 12 jaar afgevaardigde bij BNP Paribas Fortis 

“Het zijn moeilijke tijden in de banksector: niet zozeer binnen de sector op zich maar de werkdruk wordt alsmaar zwaarder om dragen voor de werknemers. We bevinden ons zeker niet in een bevoorrechte positie tegenover andere sectoren: het personeelsverloop is groot en we kunnen niet meer bijhouden hoeveel mensen met een burn-out uitvallen.

Onze taak als afgevaardigde is van groot belang: wij zijn de buffer tegen het beleid dat in de sector wordt gevoerd en dat erop gericht is om het personeelsbestand drastisch te blijven afbouwen terwijl het werkvolume per persoon alsmaar blijft toenemen. 

In tijden van digitalisering van het werk en binnen een bedrijf in volle omwenteling waar individualisme steeds meer op de voorgrond komt, slagen wij er toch in om onze collega’s te helpen en hen hun hele loopbaan lang te begeleiden. Zowel individueel maar ook collectief. We moeten de tewerkstelling en degelijke arbeidsvoorwaarden maximaal verdedigen!”

Emilie, sinds 7 jaar afgevaardigde bij Lidl 

“Kandidaat bij de volgende sociale verkiezingen? Natuurlijk! Op dit ogenblik ben ik plaatsvervanger in het CPBW en de OR en effectief lid van de SA. Zo kan je de zaken iets meer vanop een afstand bekijken en zie je wat er meer globaal in het bedrijf gebeurt ... Je ontwikkelt een visie die veel breder is dan je zienswijze als werknemer in een winkel!

Wie een syndicaal mandaat uitoefent, moet zich ook aan enkele regels houden. Je moet de procedures volgen en daar moet je je echt voor inzetten. Je mag de zaken niet te licht opvatten.

Je engagement en je werk als afgevaardigde leveren wel resultaten op. Tijdens de stakingsactie eind april 2018 zijn we zelfs een week lang in de winkel blijven slapen. Uiteindelijk hebben we wel méér personeel verkregen: 42 uur extra in elk filiaal. De arbeidsvoorwaarden zijn er wel degelijk op vooruitgegaan en ik ben echt trots dat ik aan die actie heb kunnen deelnemen!” 

Is je interesse gewekt? Heb je nog vragen? Aarzel niet en neem contact op met gewestelijke BBTK-afdeling die je in de juiste richting kan sturen en je advies kan geven!