candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Match & Smatch: laatste nieuws...

06/11/2023 | FR / NL

De procedure voor collectief ontslag (“wet-Renault”) voor de niet-overgenomen winkels en de administratieve zetel en de procedure voor overgang van onderneming krachtens overeenkomst (“cao 32 bis”) die van toepassing is op de werknemers van de overgenomen winkels worden nog steeds parallel behandeld.

Naast deze besprekingen wordt ook onderhandeld over een “motivatiepremie” voor de werknemers die mogelijk niet overgenomen worden.

Procedure voor collectief ontslag (wet-Renault). Hoe staat het met de 27 winkels en de centrale?

De informatiefase loopt nog steeds en wordt stilaan afgerond. Met vragen kunnen jullie steeds bij ons terecht.

Hoewel de eigenlijke onderhandelingen nog niet begonnen zijn, zijn de volgende punten naar voor gekomen als te bespreken onderwerpen. Niets ligt al vast. We benadrukken dat dit een eerste basis voor besprekingen is. 

 • Vrijwillig vertrek mogelijk met behoud van verbrekingsvergoeding? Ja, maar enkel als de werkgever akkoord gaat. Vóór de afsluiting van fase 1 (naar schatting midden november): betaling van 70% van de verbrekingsvergoeding. 
  Na de afsluiting van fase 1: betaling van 100% van de verbrekingsvergoeding.

  Als een winkel (van de 27) overgenomen zou worden in franchise (pc 201), zou vrijwillig vertrek nog steeds mogelijk zijn maar pas vanaf 1 januari 2024, op voorwaarde dat de werknemer ten minste 45 jaar oud is en 10 jaar anciënniteit heeft. Opgelet: al het personeel met een beroep als beenhouwer, traiteur, bakker, visspecialist zou uitgesloten zijn van die mogelijkheid tot vrijwillig vertrek.
   
 • SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, vroegere brugpensioen)? 
  Ja, mogelijk. Vraag om dit op vrijwillige basis te kunnen. Verbrekingsvergoeding verminderd tot 26 weken en betaling van een aanvullende vergoeding van 1 week per jaar anciënniteit (begrensd tot de duur van de wettelijke opzegtermijn). 
  Aanvulling van de werkgever betaald aan 100% (d.w.z. betaling van het volledige verschil tussen het nettobedrag van de werkloosheidsuitkering en het laatste nettoloon).
   
 • Eindejaarspremie
  Vraag om deze premie integraal aan alle bedienden uit te betalen, ongeacht of hun contract voor of na 2024 afloopt.
   
 • Outplacement en reconversiecel? Ja, maar over de bedragen moet nog onderhandeld worden.

Tot zover voor een eerste ronde, maar de besprekingen gaan verder...

Procedure voor overgang van onderneming krachtens overeenkomst (cao 32 bis) 

Op dit ogenblik is er nog geen informatie bekend omtrent de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit over de verkoop van de 57 winkels aan Colruyt.

Voor de 27 winkels die niet door Colruyt worden overgenomen, lopen nog steeds besprekingen met food- en non-foodketens die interesse hebben getoond in een eventuele overname. A priori zal de directie de werknemers van deze winkels begin januari laten weten of hun vestiging al dan niet wordt overgenomen.

Een premie voor het personeel dat momenteel niet overgenomen wordt?

De directie zou ermee instemmen om de bedienden die niet overgenomen zouden worden een “tegemoetkoming” te geven om de impact van de aanstaande sluiting van hun winkel/dienst te verminderen. 

Ze hebben ons 2 voorstellen gedaan voor de bedienden met een loon van minder dan € 3.000 bruto per maand en waarvan de bedragen geproratiseerd moeten worden volgens de uurregeling en de aanwezigheid in de winkel: 

 • een brutopremie van ongeveer € 400/maand die wordt uitbetaald wanneer de winkel sluit, met terugwerkende kracht vanaf oktober 2023 
  of
 • een nettopremie in de vorm van aankoopbonnen in Match- en Smatch-winkels van ongeveer € 400/maand (+ 10% van de klantenkaart) die elke maand wordt uitbetaald tot de winkel sluit

Elk voorstel heeft zijn voor- en nadelen. Praat erover met jullie afgevaardigden en laat ons weten wat jullie van beide voorstellen vinden. Op de volgende vergadering kunnen we nog altijd een tegenvoorstel doen.

De volgende vergadering van de syndicale afvaardiging vindt plaats op woensdag 8 november 2023.

We houden jullie natuurlijk op de hoogte van de verdere opvolging.

Jullie collega’s-afgevaardigden blijven aan jullie zijde staan.