Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Een sectoraal akkoord in paritair comité 323

09/11/2023 | FR / NL

Goed nieuws voor wie werkt in paritair comité 323 - beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden: er is een sectoraal akkoord voor de periode 2023 - 2024. Een sectoraal akkoord is belangrijk omdat het een kader biedt voor de onderhandelingen in de bedrijven. We geven je kort mee wat je moet weten.

Koopkracht

Het sectoraal akkoord voorziet een koopkrachtpremie voor werknemers in bedrijven die winst gemaakt hebben:  

 • Werknemers in een bedrijf met ‘hoge’ winst kunnen tot € 200 krijgen als de operationele bedrijfswinst van 2022 (code 9901) minstens het gemiddelde is van de bedrijfswinst van de jaren 2019, 2020 en 2021 en positief is; 
 • Werknemers in een bedrijf met ‘uitzonderlijk hoge winst’ kunnen tot € 400 krijgen als de operationele bedrijfswinst van 2022 (code 9901) minstens 50% hoger is dan het gemiddelde van de bedrijfswinst van de jaren 2019, 2020 en 2021 en positief is.

Om de premie te ontvangen, moet je op 30 november 2023 ten minste één maand in dienst zijn. Het bedrag wordt pro rata berekend op basis van je prestaties tussen 1 december 2022 en 30 november 2023. Dat wil zeggen dat als je halftijds werkt, je de helft zal ontvangen. 

Vanaf 1 januari 2024 worden de barema’s herschikt waardoor de instaplonen hoger komen te liggen. 

Mobiliteit 

De fietsvergoeding wordt aan het fiscale maximum gekoppeld. Dat is momenteel € 0,27 per kilometer

De vergoeding voor woon-werkverkeer met eigen vervoersmiddel wordt opgetrokken van 50% van het overeenkomstig NMBS tarief naar 60% vanaf 1 februari 2024 en vervolgens naar 70% vanaf 1 februari 2025.

Onkosten 

Het forfaitaire bedrag dat je ontvangt voor je arbeidskleding wordt automatisch opgetrokken tot het fiscale maximum. Momenteel is dit € 2,04 per dag.

Werkbaar werk en eindeloopbaan

 • De verplichte aanwezigheid voor conciërges wordt afgeschaft. Fysieke permanentie zal vanaf nu als arbeidstijd behandeld worden, én voor telefonische beschikbaarheid zal vergoed worden. 
 • Er komt een kinderopvangpremie van € 3 per dag per kind tot 6 jaar. 

Deze maatregelen gelden voor twee jaar zodat de financiële impact in de gaten kan gehouden worden. 

Vanaf 2024 komt er sectoraal anciënniteitsverlof:

 • werknemers met een anciënniteit van 15 jaar in de sector krijgen één extra dag verlof per jaar; 
 • werknemers met een sectorale anciënniteit van 20 jaar krijgen twee extra dagen.

Bestaat er in jouw bedrijf al betere regeling? Dan blijft die van toepassing! 

Eindeloopbaan

Naast de wettelijke mogelijkheden voor het Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) en landingsbanen (Tijdskrediet) zal de aanvullende vergoeding bij landingsbanen voor conciërges en schoonmaakpersoneel uitgebreid worden naar andere beroepsgroepen. Er zijn enkele randvoorwaarden:

 • Werknemers van de andere beroepsgroepen die 60 jaar zijn en die hun arbeidsprestaties verminderen hebben recht op 80% van de voorziene premie; 
 • Werknemers die 62 jaar zijn hebben recht op 100%

Ook deze maatregelen gelden twee jaar zodat de financiële impact geëvalueerd kan worden. 

Het solidariteitsstelsel voor wie langdurig arbeidsongeschikt is, wordt uitgebreid zodat meer mensen er beroep op kunnen doen: 

 • € 800 premie na 130 dagen ziekte in een periode van 4 kwartalen;
 • € 400 na 195 dagen ziekte in een periode van 6 kwartalen;
 • € 400 na 260 dagen ziekte in een periode van 8 kwartalen;
 • € 800 na 390 dagen ziekte in een periode van 12 kwartalen.

Dit is cumulatief. Je kan maximaal € 2.400 ontvangen.

Zondagwerk

Zondagwerk wordt mogelijk op de plaatsen die nog niet onder de huidige uitzonderingen vallen. Dit moet wel omkaderd worden: 

 • De doelen moeten duidelijk omschreven worden; 
 • Het wordt beperkt tot 6 zondagen per jaar; 
 • Er wordt een compensatie voorzien: ofwel toeslag op je loon (50%) ofwel extra inhaalrust (50% van de gepresteerde uren). 

Dit laat de bedrijven toe op de veranderende markt in te spelen, maar blijft ook jouw work/life balance in orde. 

Heb je nog vragen? Spreek je BBTK-delegee aan of neem contact op met je lokale afdeling: bbtk.org/afdelingen 

Samen sterk!