candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

MATCH: Hoe vorderen de besprekingen?

10/11/2023 | FR / NL

Er wordt verder gepraat en de zaken worden duidelijker...

Maar nogmaals: niets ligt al vast. Op woensdag 15 november 2023 staat een volgende vergadering gepland waarop de directie ons antwoorden zou moeten geven op onze vragen. Zodra er een voorstel voor een sociaal begeleidingsplan op tafel ligt, zullen we jullie raadplegen en de inhoud en context ervan met jullie analyseren. We zullen samen beslissen hoe we verder gaan met de onderhandelingen.

Meer in detail...

We herinneren er nog even aan dat we 3 gesprekken tegelijk voeren: de premie voor “banenverlies”, het luik 32 bis en het sociaal plan (procedure-Renault).

Het eerste punt is afgesloten. Het gaat om de premie voor “banenverlies”, aanvankelijk de motivatiepremie genoemd, die we hebben kunnen uitbreiden naar alle bedienden en kaderleden.

Deze zal uitbetaald worden in de vorm van aankoopbonnen, pro rata temporis maar het wettelijk verlof, het conventioneel verlof, de dagen klein verlet, de dagen arbeidsongeval, het syndicaal verlof, de recuperatie van overuren, het moederschaps- en vaderschapsverlof worden gelijkgesteld met effectieve arbeidstijd.

Je moet in dienst zijn op het moment van uitbetaling van de premie en minstens 12 maanden anciënniteit hebben.

De referteperiode voor de berekening loopt van 1 oktober tot 31 januari 2024.

De uitbetalingsdata zijn vastgelegd op 20 november en 15 december 2023 en de dubbele premie op 8 januari 2024.

Loon (voltijdse basis)Bedienden en kaderleden (voltijds)
< € 4000 € 400 in aankoopbonnen
> € 4000 € 200 in aankoopbonnen
> € 5000€ 100 in aankoopbonnen

 

Ten tweede, de situatie van de werknemers voor de winkels die overgenomen worden door Colruyt (in het jargon bekend als het luik cao 32 bis).

Al het personeel zal naar Colruyt overgaan. De directie moet ons een document bezorgen waarin alle arbeids- en loonvoorwaarden die mee met jullie zullen overgaan duidelijk worden beschreven.

Belangrijk: op 4 december 2023 is in het kader van de Ondernemingsraad een vergadering voorzien met vertegenwoordigers van Colruyt. Stel dus zeker al jullie vragen aan jullie afgevaardigden.

Ten derde, de sociale begeleidingsmaatregelen (procedure-Renault) voor de bedienden van de nog niet overgenomen winkels, de administratieve zetel en het magazijn.

Wat de werknemers van de 27 winkels betreft: onnodig te zeggen dat zij een zwaard van Damocles boven hun hoofd voelen hangen. Ja, overgenomen worden en je baan houden is wel goed, maar door wie word je overgenomen? 

Daarom lopen er onderhandelingen opdat alle werknemers (ook beenhouwers, traiteurs, bakkers, visafdeling) kunnen kiezen voor vrijwillig vertrek als ze zouden worden overgenomen door werkgevers die onder een andere paritair comité werken dan jullie huidig paritair comité, namelijk pc 202.

De directie heeft zich er ook toe verbonden om de definitieve lijst van overgedragen winkels mee te delen op 2 januari 2024.

Wat betreft de bedienden en kaderleden van de centrale en het magazijn. Helaas zullen hun banen niet gered kunnen worden.

De ontslagen personen zullen hun wettelijke opzeg krijgen in de vorm van verbrekingsvergoedingen vermeerderd met de wettelijke sluitingsvergoedingen € 195,25 per jaar anciënniteit (max. 20 jaar) plus een toeslag van € 195,25 per jaar leeftijd boven de 45 jaar (max. 19 keer).

Maar opgelet, het venijn schuilt altijd in de details!

Voor ons is het van groot belang dat alle opzeggingen worden berekend alsof ze plaatsvonden op 1 januari 2024 en dat de eindejaarspremies in hun geheel worden betaald. 

Er moet een cao worden opgesteld over de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen). Het resultaat is een aanvulling van de werkgever vastgelegd op 100% van het verschil tussen het nettobedrag van de werkloosheidsuitkering en het laatste nettoloon.

Voor de werknemers van Brussel en Vlaanderen zal een privé-outplacement worden voorzien.

Er moet een reconversiecel worden opgericht voor de werknemers van Wallonië: de besprekingen over het budget dat voor de opleidingen moet worden uitgetrokken lopen nog steeds.

Tot zover de hoofdpunten. Spreek gerust jullie afgevaardigden aan voor meer uitleg en/of bijkomende info. 

We hebben ook nog andere punten op tafel gelegd, zoals de specifieke situaties van de langdurige zieken, de mensen die medisch halftijds werken, de overlevingspensioenen, de situaties van bepaalde grenswerknemers, de bijzonderheden voor de kaderleden, ... zodat iedereen op zijn minst gerustgesteld kan worden over de duizend-en-één vragen die in dergelijke gevallen kunnen rijzen.

Volgende vergadering op woensdag 15 november, waarna we jullie hopelijk positieve antwoorden op onze vragen en nog andere verduidelijkingen kunnen geven.

Blijf luisteren naar jullie afgevaardigden.