Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Wat je te wachten staat in de Handel: studentenarbeid en flexijobs bij de vleet!

20/05/2024 | FR / NL

Willen we een handelssector met alleen maar studenten en flexijobs? Als we zien hoe de zaken de laatste jaren zijn geëvolueerd en wat de werkgevers graag willen (daarbij geholpen door de rechtse partijen), moeten we de vraag wel stellen. Is dit pure science-fiction? Absoluut niet. 

Een wetsvoorstel van de partij van de Eerste Minister ligt momenteel ter studie voor in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Met dit voorstel wil men de beperkingen op studentenarbeid schrappen. Anders gezegd, studenten zouden een onbeperkt aantal uren kunnen werken! Dit voorstel komt bovenop de recente versoepelingen voor flexi-jobs in de handelssector!

Studentenarbeid in de Handel neemt explosief toe als gevolg van opeenvolgende versoepelingen in de wetgeving. 

Studentenarbeid bestaat al vele jaren. Aanvankelijk was het vooral beperkt tot de zomervakantie. De wetgeving is geëvolueerd in de richting van een versoepeling van de beperkingen. 

  • In 2005 konden studenten 23 dagen werken tijdens de zomervakantie en 23 dagen tijdens het schooljaar. 
  • In 2012 werd dit quotum van 46 dagen verhoogd tot 50 dagen, zonder onderscheid tussen de zomervakantie en het schooljaar. 
  • In 2017 konden studenten 475 uur per jaar werken. Bovendien betalen studenten slechts een solidariteitsbijdrage aan de RSZ van 2,71% (in plaats van 13,07%) en werkgevers 5,42% in plaats van 25%! 
  • In 2021 en 2022, als gevolg van de gezondheidscrisis, is het quotum van 475 uur in de Handel nog verder uitgebreid door meerdere kwartalen niet mee te tellen bij de berekening. Dit leidde tot de uitbreiding van 2023. 
  • Vanaf 1 januari 2023 is het quotum van uren dat nodig is om in aanmerking te komen voor verlaagde socialezekerheidsbijdragen verhoogd van 475 naar 600 per jaar

Evolutie van studentenarbeid in de handel sinds 2005

600 uren, wat houdt dat in? 

3 STUDENTEN AAN 600 UUR = 1 VOLTIJDSE BAAN IN DE HANDEL! ! 

Aan dit ritme, en zeker als alle beveiligingen van studentenarbeid verdwijnen, zullen de meeste werknemers in de handel op termijn studenten zijn (en niet enkel tijdens de zomervakantie - 3de kwartaal). De voortdurende en regelmatige ontwikkeling van studentenarbeid als gevolg van de opeenvolgende versoepelingen in de wetgeving is ook heel duidelijk, zoals blijkt uit de laatste cijfers van de RSZ.

De Flexi-jobs in de handel sinds 2018. 

Het is niet alleen de studentenarbeid die de handelssector dereguleert. Sinds 2018 werden flexi-jobs ingevoerd in de handel. Hun ontwikkeling is ook exponentieel. De meest recente RSZ-cijfers die beschikbaar zijn (derde kwartaal 2023), zijn veelzeggend!

Tijdens het 3de kwartaal van 2023 werden er in de handelssector 12.774.900 uren gewerkt door flexi-jobbers en studenten. Dat komt neer op bijna 28.000 voltijdse banen voor het 3de kwartaal! Het 3de kwartaal is echter de zomervakantie, de periode waarin de meeste studentenarbeid wordt verricht. Op jaarbasis wordt de werkgelegenheid voor studenten in de handel geschat op bijna 14.000 voltijdse banen en op 4.000 flexijobs!

Voor de BBTK is het duidelijk: 

  • Studenten moeten studeren, dat is hun belangrijkste taak! De oplossing ligt niet in het uitbreiden van studentenarbeid, maar in een betere omkadering van de kost van studies (bijv. herziening van de toekenning en van de bedragen van studiebeurzen). Als hun ouders goed betaalde jobs hadden, hoefden studenten niet te werken! De uitbreiding van studentenarbeid en van flexi-jobs zorgt voor nog meer flexibiliteit. Studenten of flexi-jobbers worden pas op het laatste moment ingepland, dus werkgevers doen liever een beroep op hen in plaats van de contracturen van deeltijdse werknemers te verhogen. 
  • Deze statuten worden qua RSZ en/of op fiscaal vlak anders behandeld, waardoor ze goedkoper zijn. Concreet zijn de jaarlijkse baremieke verhogingen - als ze al bestaan - vrij beperkt. Ook dat maakt het werk goedkoper. In de praktijk krijgen deeltijdse werknemers hierdoor geen contractverhoging meer, en ook “gewone” werknemers kunnen geen late uren meer werken, of “gewone” werknemers blijven eenvoudigweg langer in onzekere contracten steken!

Als BBTK strijden we elke dag in de bedrijven en in de paritaire comités om onzekere contracten af te blokken en om de contracturen van deeltijdse werknemers te verhogen. Als BBTK blokken we in de bedrijven waar we vertegenwoordigd zijn ook systematisch de flexijobs af en strijden we voor quota’s mét beperkingen en een strikte omkadering van studentenwerk. En dat zullen we blijven doen, meer dan ooit! Onze politici kunnen ons niet zeggen dat werklozen “profiteurs” zijn, zoals we maar al te vaak van de rechtse partijen horen, als ze tegelijk werkzoekenden of deeltijdse werknemers een echt contract ontzeggen. Vergeten we niet dat er alleen al in de handelssector zowat 30.000 voltijdse banen gecreëerd of een enorm aantal deeltijdse contracten verhoogd zouden kunnen worden! Geachte dames en heren politici, speel het spel eerlijk asjeblieft! Als jullie na 9 juni aan een regeerprogramma werken, weet dan dat jullie de werknemers van de handelssector op jullie weg zullen vinden als jullie overwegen om de studentenarbeid nog maar eens uit te breiden.

Steun je BBTK-afgevaardigden in de bedrijven voor minder onzekere contracten en betere contracten voor iedereen. Samen sterk!