candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

ING: De leeuw verliest zijn manen…

13/06/2023 | FR / NL

ING, meer bepaald de CEO Peter Adams en de personeelsverantwoordelijke Isabel Carion, hebben de zaak voor de Arbeidsrechtbank verloren. In het vonnis is duidelijk dat ze onaanvaardbare daden hebben verricht. Ondanks hun verklaringen om in beroep te gaan tegen deze uitspraak, hebben ze zich gerealiseerd dat ze ook daar de zaak niet konden winnen. En dus zijn ze niet in beroep gegaan!

ING heeft duidelijk alle regels van privacy en goed beheer overtreden. Door deze overtreding zijn wij als vakbond benadeelde partij. Wij zijn aangevallen in het hart van onze werking.

Daarom heeft BBTK ondertussen volgende klachten neergelegd:

  • GBA (GegevensBeschermingsAutoriteit) voor het overtreden van de regels in verband met privacy en GDPR-wetgeving (onderzoek is lopend)
  • strafrechterlijk voor het schenden van de privacy-wetgeving (onderzoek bij Arbeidsauditoraat is eveneens lopend)
  • NBB (Nationale Bank van België) voor de onmogelijkheid om in de toekomst de zgn. “bankierseed” af te leggen voor de CEO

Wij willen dat ING op een correcte manier geleid wordt, in het belang van iedereen die op een of andere manier betrokken is.