Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Kaderlid? Jouw stem telt bij de sociale verkiezingen!

28/11/2023 | FR / NL

Van 13 tot en met 26 mei 2024 vinden de sociale verkiezingen plaats in elk bedrijf met meer dan 50 werknemers. Bij de sociale verkiezingen kies je de personen die je zullen vertegenwoordigen tegenover de werkgever. En dat is belangrijk, ook voor kaderleden!

Via de sociale verkiezingen kunnen mensen voor wie het moeilijker is om over hun problemen te praten zelf volwaardig deelnemen aan het sociaal overleg. Dat geldt bijvoorbeeld voor kaderleden die omwille van hun statuut uitgesloten worden van een groot stuk van de arbeidswetgeving. Zin om een betere werkwereld uit te tekenen voor jou en je collega’s? Lees dan zeker verder!

Een kaderlid, een werknemer zoals alle anderen? 

Volgens de wet van 1978 over de arbeidsovereenkomsten is een kaderlid een bediende zonder meer. In de praktijk klopt dat niet.

We merken dat dit statuut zich aan het uitbreiden is. Onder invloed van digitalisering en automatisering worden heel wat jobs omgevormd en neemt het aantal bedienden en kaderleden toe.

Maar vooral kaderleden worden geconfronteerd met enkele specifieke uitdagingen: loon, arbeidstijd, syndicale vertegenwoordiging, … En daar is de BBTK mee bezig.

In het Belgisch recht komt het begrip “kaderleden” enkel voor in de procedure voor de verkiezing van een ondernemingsraad. Onder kaderlid wordt dan verstaan:

  • een bediende;
  • die een hogere functie uitoefent;
  • die geen lid is van het leidinggevend personeel;
  • die houder is van een diploma van een bepaald niveau of die een evenwaardige beroepservaring heeft.

De vaststelling wie tot het kaderpersoneel behoort, gebeurt dus over het algemeen op het terrein, in de onderneming. Doorslaggevend is de werkelijk uitgeoefende functie. Het organogram van het bedrijf kan hiervoor een belangrijk instrument zijn om te oordelen wie al dan niet tot het kaderpersoneel behoort.

Het blijft moeilijk om het statuut van kaderlid te definiëren want het wordt vaak ook verward met dat van leidinggevend en vertrouwenspersoneel zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 februari 1965. De werkgevers maken heel vaak gebruik van deze tekst om de afwijkingen op de wetgeving rond de arbeidstijd te rechtvaardigen.

Wat eisen wij voor kaderleden?

  • Dat de definitie van de sociale verkiezingen wordt erkend in de plaats van de definitie in het KB van 1965 (die veel uitgebreider is);
  • Dat de meting van de arbeidstijd en de registratie van de overuren de regel blijven, met alleen strikte uitzonderingen. Ook jouw work/life balance is belangrijk;
  • Collectief onderhandelde arbeidsvoorwaarden: werkgevers onderhandelen vaak rechtstreeks met hun kaderleden. Alleen is natuurlijk maar alleen. Wij willen dat de sectorale of bedrijfs-cao’s ook op kaderleden van toepassing zijn;
  • Een betere vertegenwoordiging van kaderleden in de bedrijven op meerdere overlegniveaus.

Vertegenwoordigd worden door een sterke vakbond

Er staat heel wat op het spel voor de kaderleden. Ingeval van verandering van structuur of van werkgever zijn het meestal de kaderleden die het hardst getroffen worden. Het is belangrijk dat je je collectief kan verdedigen. Om je stem te laten horen, moeten ook kaderleden zich verenigen.

Heb jij zin om je in te zetten en op te komen voor jouw rechten en die van je collega’s?

Stel je dan kandidaat!

De voorwaarden zijn dat je tussen 18 en 65 jaar bent op de dag van de verkiezing en minstens zes maanden in je bedrijf werkt.

Jij kiest, maar vergeet niet:

Samen sterk!