becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Lidl: de laatste kans ?

29/03/2022 | FR / NL

Op 28/03 vond een laatste vergadering bij LIDL plaats. De BBTK had gewaarschuwd dat indien niet aan twee voorwaarden zou worden voldaan, wij de onderhandelingstafel zouden verlaten. Wel, we hebben de onderhandelingstafel verlaten. 

Geen sprake van dat wij sociale achteruitgang zullen onderhandelen!

  • Geen annualisering of semestrialisering van de arbeidstijd. Niet voor deeltijdse werknemers, niet voor voltijdse werknemers. Wij willen welzijn voor iedereen, geen flexibiliteit.
  • Bij promotie moet iedere werknemer zijn baremieke LIDL-anciënniteit in zijn vorige functie behouden en met zijn volledige anciënniteit in zijn nieuwe functie betaald worden.

Afgelopen maandag hebben we de directie niet de tijd gegeven om haar eeuwige, belerende riedeltje te spelen. Na het eerste punt over de semestrialisering van de arbeidstijd hebben wij de tafel verlaten.

Voor de deeltijdse werknemers zouden we eigenlijk moeten bekrachtigen wat de directie al jaren doet, nl. de +/- 12 uur/week voor de deeltijdsen, niet over een kwartaal, maar over een semester en in feite zelfs over een heel jaar...

De BBTK zegt neen. Wij willen een beperkte, omkaderde flexibiliteit van +/- 2 uur/week voor de deeltijdsen, berekend over een kwartaal. Als er op het eind van het kwartaal nog uren in de pot zitten, moet het contract van de deeltijdsen automatisch verhoogd worden. Daarmee wordt het statuut van de deeltijdsen verbeterd en wordt erkend dat er nood is aan structurele uren in de winkels.

De directie wil van ons voorstel niets weten. 

Voor de voltijdse werknemers wil de directie een flexibiliteit +/- 4 uur/week. Concreet dus prestaties tussen 32 en 40 uur/week, zonder loontoeslag, terwijl er momenteel vanaf het 37ste  uur een loontoeslag wordt betaald. In feite zou er constant een pot met 52 uren kunnen bestaan zonder loontoeslag. Die pot zou na 1 jaar uitbetaald moeten worden. Een vergiftigd geschenk!

Voor de BBTK is dit onaanvaardbaar, de directie maakt van dit plan “een globaal plan, te nemen of te laten”... In de praktijk zullen de voordelen die aan sommigen worden toegekend, betaald worden door de flexibiliteit van anderen. De BBTK is duidelijk: neen, neen en nog eens neen! Geen sprake van dat het weinige dat er is onderling verdeeld moet worden!

We hoeven niet eens verder te kijken naar wat er op tafel ligt, we zeggen neen als het flexibiliteitsplan op tafel blijft liggen!

Wij willen welzijn voor iedereen, werk van kwaliteit voor iedereen. 

Lidl doet het financieel goed, ze hoeven dus niet de huilebalk uit te hangen!

Dit is niet het standpunt van het gemeenschappelijk front. Op dit eigenste ogenblik weten we niet wat de andere vakbonden gedaan hebben... Aan iedereen om te oordelen. 

Blijf gemobiliseerd en luister naar jullie afgevaardigden!