becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Waarom de BBTK niet deelneemt aan de betoging op 2 juni

25/05/2022

Je hebt misschien de vraag gekregen waarom de BBTK de socialprofitbetoging op 2/06 niet ondersteunt. Je leest hier waarom we deze betoging om verschillende redenen niet ondersteunen.

Op 20 juni is er een interprofessionele betoging gepland waar de drie vakbonden samen op straat komen.

Interprofessioneel betekent dat dit over de verschillende sectoren heen is en we dus solidariteit tonen met andere sectoren. We komen samen op straat om onze koopkracht samen te waarborgen.

Deze betoging handelt over acute problemen waar de mensen financieel mee geconfronteerd worden en wij kiezen er resoluut voor om deze dag massaal te mobiliseren.

We vinden het niet collegiaal om de aanloop naar deze interprofessionele betoging te doorbreken met een sectorale betoging. Bovendien zou dit betekenen dat deelnemers aan beide betogingen in juni 2 dagen loonverlies zullen hebben.

Daarnaast vinden we het niet nuttig om nu in Brussel te betogen wanneer er nog geen concrete zaken of eisenbundels zijn vastgelegd. De BBTK is een langdurige campagne gestart, inclusief bevraging van het terrein, om deze eisenbundel op te stellen.

Wij hebben voorgesteld aan de initiatiefnemers van de betoging op 2 juni om in het najaar, wanneer we tijd hebben gehad om eisen op te stellen, samen op straat te komen, maar hier was geen gehoor naar.

De datum van 2 juni was te nemen of te laten. We blijven erbij dat deze datum niet wenselijk is wegens de timing van de grote betoging op 20 juni.

Daarnaast werden we hier voor een voldongen feit gezet: op 2 juni vindt het vierjaarlijks ABVV-congres plaats. Jullie secretarissen, jullie begeleiders en aanspreekpunten tijdens betogingen, worden geacht hier aanwezig te zijn. We hebben dit aangekaart maar ook hier was enige input van onze kant niet mogelijk.

Daarnaast leek het ons sowieso niet haalbaar om op zo’n korte tijd voldoende mensen te mobiliseren en de praktische organisatie in goede banen te leiden.

We willen niet halsoverkop een betoging oproepen zonder deftige onderlinge afspraken, die daarenboven ook geen echte inhoud heeft, mensen loonverlies oplevert en geen duidelijkheid biedt qua langetermijnplanning.

We hopen jullie massaal te mogen verwelkomen in Brussel voor de interprofessionele betoging. Dat deze betoging het thema ‘koopkracht’ draagt, betekent niet dat we geen aandacht kunnen vragen voor zaken die vooral onze sector treffen, denk bijvoorbeeld aan de kilometervergoeding die de prijzen aan de tank niet meer dekt en die een impact heeft op de diensten aan huis.

Dit zijn zaken waar we nu al rond werken, en waar we extra aandacht voor zullen vragen tijdens de betoging op 20 juni.

Hopelijk zien we jullie dan in grote getale in Brussel, en zo niet: hopelijk tot na de zomer, want dan gaan we ongetwijfeld de straten, socialprofitgewijs, ‘onveilig’ maken!

Samen sterk!